สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

DSW Database's picture

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 18.00 น. 


 

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา

เสียชีวิต 48 ราย

บาดเจ็บ 57 ราย

พุทธ

มุสลิม

พุทธ

มุสลิม

24

24

39

18

 


ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์

ประเภทเหตุการณ์

จำนวนเหตุการณ์

ก่อกวน

2

ขว้างระเบิด

4

จยยบอมบ์

1

โจมตีฐาน

2

ซุ่มโจมตี

2

ซุ่มยิง

1

ตรวจค้นและปะทะ

1

พบศพ

1

ยิง

34

ยิงและเผา

2

วางเพลิง

1

วางระเบิด

21

วางระเบิดและโจมตี

2

รวม

74

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง

ภูมิหลัง

เสียชีวิต

บาดเจ็บ

รวม

ราษฎร

22

18

40

ตำรวจ/ตชด/นปพ

4

11

15

ทหาร

10

19

29

ชรบ/อส/อปพร

1

2

3

ครู/บุคลากรทางการศึกษา

0

1

1

อบต/อบจ

1

0

1

กำนัน/ผญบ/ผชบ

2

2

4

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

2

0

2

ลูกจ้างของเอกชน

1

1

2

พระสงฆ์/สามเณร

1

0

1

เยาวชนไม่เกิน 15 ปี

4

3

7

รวม

48

57

105

 

สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557 :

จำแนกรายจังหวัด

จังหวัด

เหตุการณ์

เสียชีวิต

จำนวน

 

บาดเจ็บ

จำนวน

 

จำนวน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

นราธิวาส

35

47.30

16

33.33

16

28.07

ปัตตานี

23

31.08

23

47.92

30

52.63

ยะลา

16

21.62

9

18.75

11

19.30

รวม

74

100.00

48

100.00

57

100.00

 

Thai