ปาเต๊ะทีวี : ห้องข่าวสันติภาพ การเรียนรู้สู่สถานีโทรทัศน์สาธารณะระดับชุมชน

Citizen Journalist's picture

ปาเต๊ะทีวี หรือห้องข่าวสันติภาพ ที่น้องๆนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี จากสาขาวิชาวารสารศาสตร์ , วิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ รวมถึงน้องๆวิทยาศาสตร์นิเทศศาสตร์ ได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่านการทดลองออกอากาศทางทีวีออนไลน์ ในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

พวกเขามีเป้าหมายในการสื่อสารเพื่อสันติภาพ นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย สร้างความเข้าใจในมุมมองจากคนในพื้นที่สู่สาธารณะ และสิ่งที่พวกเขาได้ฝึกฝน ก็จะนำไปเป็นประสบการณ์การทำงานสายสื่อสารมวลชนในอนาคตต่อไป รวมถึงเร็วๆนี้จะเกิดทีวีดิจิตอล พวกเขาคิอ 'ว่าที่' ผู้ผลิตเนื้อหาเพื่อป้อนเข้าสู่หน้าจอในอนาคตอีกด้วย

 

ชมรายการเปิดบ้านไทยพีบีเอสกับเรื่องราวการเรียนรู้กระบวนการทำงานสถานีข่าวหริอห้องข่าวสันติภาพ

ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557

Thai