สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ.255ึ7

DSW Database's picture
 
 
 สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ color:#C00000">1-31 มีนาคม พ.ศ.2557
โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 17.00 น.
 
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
เสียชีวิต 35 ราย
บาดเจ็บ 38 ราย
ไม่ระบุ
พุทธ
มุสลิม
ไม่ระบุ
พุทธ
มุสลิม
2
16
17
0
20
18
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
ประเภทเหตุการณ์
จำนวนเหตุการณ์
ขว้างระเบิด
2
โปรยตะปูเรือใบ
1
เผายางรถยนต์
1
ยิง
37
ยิงและเผา
2
วางระเบิด
16
วางระเบิดและยิง
1
รวม
60
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง
ภูมิหลัง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
รวม
ราษฎร
16
20
36
ตำรวจ/ตชด/นปพ
3
7
10
ทหาร
2
7
9
ชรบ/อส/อปพร
1
1
2
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
2
0
2
อบต/อบจ
1
0
1
กำนัน/ผญบ/ผชบ
3
1
4
ลูกจ้างของเอกชน
2
1
3
ผู้นำศาสนาอิสลาม
1
0
1
ต่างด้าว
2
0
2
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี
0
1
1
คนร้าย
2
0
2
รวม
35
38
73
 
สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในรอบเดือนมีนาคม 2557 : จำแนกรายจังหวัด
จังหวัด
เหตุการณ์
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
นราธิวาส
20
33.33
9
25.71
15
39.47
ปัตตานี
23
38.33
17
48.57
17
44.74
ยะลา
15
25.00
9
25.71
6
15.79
สงขลา
2
3.33
0
0.00
0
0.00
รวม
60
100.00
35
100.00
38
100.00
 
Thai