รายการเปิดปม 10 ปี ไฟใต้ (ชมย้อนหลัง)

Citizen Journalist's picture

 
 
ความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายทหารพัฒนาที่ 4 จังหวัดนราธิวาส ช่วงต้นปี 2547 จนถึงวันนี้ ผ่านมาครบ 10 ปีแล้ว 
 
2454 เหตุการณ์ เป็นจำนวนที่เกิดขึ้นภายในปี 2550 นี่เป็นสถิติสูงสุดของข้อมูลจาก กอรมน. ภาค 4 ส่วนหน้า และจากจำนวนผู้เสียชีวิต รวมทั้งหมด กว่า 5,000 คน ตลอด 10 ปี พบว่ากว่าร้อยละ 65 เป็นประชาชนทั่วไป อีกร้อยละ 35 เป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แต่ในปี 2556 ที่มีการพูดคุยสันติภาพ มีเหตุการณ์ที่กลับเกิดขึ้นกับรัฐมากกว่าเป้าหมายอ่อนแอ ดังนั้นเมื่อการพูดคุยสันติภาพ สะดุดหยุดลง จะส่งผลอย่างไรต่อสถานการณ์ในพื้นที่ 
 
 
 
 
ติดตามชมย้อนหลัง รายการเปิดปม ตอน 10 ปีไฟใต้
ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2557
เวลา 20.20 น. ทางไทยพีบีเอส 
 
ตามลิ้ง | http://clip.thaipbs.or.th/file-11348
 
 
 
Thai