สถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2557

DSW Database's picture

  

สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้
ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2557
 
โดย
ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
(Deep South Incident Database)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
เวลา 14.00 น.
 
บันทึกข้อมูลโดย
สุภาภรณ์ พนัสนาชี
 

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
 
เสียชีวิต 23 ราย
บาดเจ็บ 65 ราย
พุทธ
มุสลิม
พุทธ
มุสลิม
12
11
35
30
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
 
ประเภทเหตุการณ์
จำนวนเหตุการณ์
ก่อกวน
1
เก็บกู้ระเบิด
1
คาร์บอมบ์
1
จยย.บอมบ์
2
พบศพ
1
ยิง
15
วางระเบิด
10
รวม
31
 
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง
 
ภูมิหลัง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
รวม
ราษฎร
11
48
59
ตำรวจ/ตชด/นปพ
4
10
14
ทหาร
1
2
3
กำนัน/ผญบ/ผชบ
2
0
2
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3
0
3
ลูกจ้างของรัฐ
0
1
1
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี
2
4
6
รวม
23
65
88
 
สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในรอบเดือนเมษายน 2557 : จำแนกรายจังหวัด
 
จังหวัด
เหตุการณ์
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
นราธิวาส
8
25.81
4
17.39
7
10.77
ปัตตานี
8
25.81
11
47.83
22
33.85
ยะลา
15
48.39
8
34.78
36
55.38
สงขลา
0
0.00
0
0.00
0
0.00
รวม
31
100.00
23
100.00
65
100.00
 

 

Thai