สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557

DSW Database's picture
สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้
ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557
 
โดย
ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
(Deep South Incident Database)
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557
เวลา 15.00 น.
 
บันทึกข้อมูลโดย
สุภาภรณ์ พนัสนาชี
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
 
 
ไม่ระบุ
พุทธ
มุสลิม
รวม
เสียชีวิต
3
8
15
26
บาดเจ็บ
1
76
58
135
รวม
4
84
73
161
 
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
ประเภทเหตุการณ์
จำนวนเหตุการณ์
ก่อกวน
11
เก็บกู้วัตถุระเบิด
7
ขว้างระเบิด
1
ขว้างระเบิดเพลิง
3
คาร์บอมบ์
1
จยย.บอมบ์
8
โจมตีฐานปฎิบัติการตำรวจ
1
ซุ่มยิง
2
พบวัตถุต้องสงสัย
1
พบวัตถุระเบิด
1
พบศพ
3
เพลิงไหม้
2
ยิง
29
ยิงและปล้น
1
ยิงและเผา
1
ลอบวางระเบิด
3
วางเพลิง
8
วางระเบิด
46
รวม
129
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง
ภูมิหลัง
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
รวม
ราษฎร
14
82
96
ตำรวจ/ตชด/นปพ
1
4
5
ทหาร
2
25
27
ชรบ/อส/อปพร
0
9
9
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
2
0
2
อบต/อบจ
1
0
1
กำนัน/ผญบ/ผชบ
1
0
1
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1
2
3
ลูกจ้างของรัฐ
1
0
1
ต่างด้าว
2
0
2
อื่น ๆ
0
2
2
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี
1
11
12
รวม
26
135
161
 
สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในรอบเดือนพฤษภาคม 2557 : จำแนกรายจังหวัด
จังหวัด
เหตุการณ์
 
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
นราธิวาส
41
31.78
2
7.69
29
21.48
ปัตตานี
49
37.98
19
73.08
91
67.41
ยะลา
28
21.71
5
19.23
5
3.70
สงขลา
11
8.53
0
0.00
10
7.41
รวม
129
100.00
26
100.00
135
100.00

 

Thai