สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557

DSW Database's picture
 
สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้
ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557
โดย
 
ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
(Deep South Incident Database)
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
เวลา 16.00 น.
 
บันทึกข้อมูลโดย
สุภาภรณ์ พนัสนาชี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา

  ไม่ระบุ พุทธ มุสลิม รวม
เสียชีวิต 0 15 21 36
บาดเจ็บ 0 36 15 51
รวม 0 51 36 87

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง

ภูมิหลัง เสียชีวิ บาดเจ็บ เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ราษฎร 22 16 38
ตำรวจ/ตชด/นปพ 3 3 6
ทหาร 4 22 26
ชรบ/อส/อปพร 5 7 12
กำนัน/ผญบ/ผชบ 2 2 4
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 1 1
รวม 36 51 87

ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์

ประเภทเหตุการณ์ จำนวนเหตุการณ์
ก่อกวน 2
เก็บกู้วัตถุระเบิด 2
ขว้างประทัดยักษ์ 1
แขวนป้ายผ้า ใบปลิว และวางวัตถุต้องสงสัย 1
แขวนป้ายผ้าและลอบวางระเบิด 1
แขวนป้ายผ้าและวางวัตถุต้องสงสัย(กล่องเปล่า) 4
ซุ่มโจมตี 3
ทำลายทรัพย์สิน 1
ปะทะ 1
ปิดล้อมและปะทะ 1
พบศพ 4
เพลิงไหม้ 1
ยิง 32
ยิงและปะทะ 1
ยิงและเผา 2
ยิงและฟัน 1
ลักทรัพย์ 5
วางเพลิง 7
วางระเบิด 11
รวม 82
   

สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในรอบเดือนมิถุนายน 2557 : จำแนกรายจังหวัด

จังหวัด

เหตุการณ์

 

เสียชีวิต

บาดเจ็บ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

นราธิวาส

19

23.17

12

33.33

15

29.41

ปัตตานี

38

46.34

16

44.44

31

60.78

ยะลา

24

29.27

7

19.44

4

7.84

สงขลา

1

1.22

1

2.78

1

1.96

รวม

82

100.00

36

100.00

51

100.00

หมายเหตุ : ในรอบเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ยังมีการก่อกวนสร้างสถานการณ์โดยการแขวนป้ายผ้า ซึ่งมีข้อความโจมตีการทำงานนายภานุ อุทัยรัตน์ เลขา ศอ.บต. ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2557 โดยคำสั่งของ คสช.ที่ผ่านมา จำนวน 49 จุด นอกจากนี้ ยังมีเหตุอาชญากรรมทั่วไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เรื่องส่วนตัว อีกจำนวน 12 เหตุการณ์

Thai