Skip to main content

                                                      

ทุกวันนี้หัวเมืองเก่าทางภาคใต้ ยังคงรักษาความเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ เช่นเดียว ‘วังพิพิธภักดี’ อาคารเก่าแก่ใจกลางเมืองสายบุรี จังหวัดปัตตานี  ที่กลุ่มสตรีในชุมชนช่วยกันระดมทุน เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์และสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ร่วมกัน 

'คฤหาสพิพิธภักดี' อยู่ใจกลางเมืองสายบุรี จังหวัดปัตตานี  อาคารเก่าแก่หลังนี้มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น มีความแข็งแรงคงทน เดิมเคยเป็นคฤหาสน์ของเชื้อสายเจ้าเมืองเก่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนเจ้าของมาแล้วหลายรุ่น คนสายบุรีมองเห็นความสำคัญของบ้านหลังนี้ ที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ต่อพวกเขา จึงพยายามรักษาและตกลงที่จะซื้ออาคารหลังนี้  

 

                                                   

วราภรณ์ ภัทราธิกุล กลุ่มมุสลิมะห์สายบุรี     "ผู้หญิงเป็นคนที่สู้ ขณะที่เราไม่มีเงินแต่เราก็ซื้อได้ อัลลอฮให้ ก็อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญโดยผู้หยิงเป็นพลังสำคัญ เป็นคนอดทน จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง การทำงาน การปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับทุกอย่าง อยากเป็นส่วนหนึ่ง"

 

                                                   

อับดุลกอฮา อาแวปูเตะ คณะทำงาน Saiburi looker   "เราสะท้อนถึงความเข้มแข็ง นอกจากเข้มแข็งทางด้านองค์แล้ว มันจะเห็นถึงความเข้มแข็งของกำลังในการแวงหาเงิน มาระดมทุนในการซื้อ ซึ่งการที่จะหาเงินก้อน สิบล้านกว่าบ้าท มันไม่ใช่เรื่องนัก โดยเฉพาะารหาเงินในองค์กรสาธารณะ จะเห็นได้ว่ามันจะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ และการได้รับเครดิต ความเชื่อถือจากคนที่จะให้เงินยืม"

ปัจจุบันคฤหาสน์หลังนี้ถูกซื้อมาเป็นของสาธารณะแล้ว โดยมีกลุ่มมุสลิมะห์เป็นตัวหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุน โดยร่วมกันปรับภูมิทัศน์ และดูแลความสะอาดบริเวณบ้าน เพื่อเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของคนสายบุรี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนคัมภีร์อัลกุรอ่านของเยาวชน วงพูดคุยเสนาประเด็นทางสังคม กิจกรรมบรรยายธรรม

 

                                                 

ภูษิต สนิ ชาวบ้าน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี "สมัยก่อนมุสลิมมะห์ยังไม่ได้มาซื้อ รกไม่มีคนดูแล กลุ่มมุสลิมซื้อมาพัฒนากันเยอะเลย มีชีวิตชีวาชีวาขึ้นเป็นจุดเด่นของเมืองสายบุรี"

วันนี้บรรยากาศอาคารหลังเดิมที่เคยรกร้าง กลับมามีชีวิตอีกครั้ง กลายเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างคุณค่าทางจิตใจและความรู้สึกหวงแหนในการอนุรักษ์อาคารเก่าแก่หลังนี้ไว้ ให้ลูกหลานของพวกเขาได้เรียนรู้ต่อไป   

 

                                                 

นักข่าวพลเมือง กลุ่ม Saiburi looker รายงาน

 
 
ชมนักข่าวพลเมืองย้อนหลัง
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2557
ทางไทยพีบีเอส