สถิติเหตุการณ์ความรุนแรงเปรียบเทียบ '10 วันแรกของเดือนรอมฎอน' ในรอบ 10 ปี (2547-2557)