Skip to main content

คลิ๊กบนภาพหรือคลิ๊กตามลิงค์นี้ http://youtu.be/xWcKWTvctCo เพื่อชมคลิป

ชมคลิป : ชาวบ้านไอร์กือเนาะร้องสื่อ "กรณีทหารพรานวิสามัญฯเด็กวัย 14"

เป้นบทสัมภาษณ์ ชาวบ้านไอร์กือเนาะ เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์และญาตืผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์ทหารพรานยิงเด็กวัย 14 ปี หน้าฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4916 บ้านไอร์กือเนาะ ม.5 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ในช่วงดึกของวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา อ่านขัอมูลเพิ่มเติม http://www.deepsouthwatch.org/node/6090