สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2557

DSW Database's picture
 
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2557
 
โดย 
ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 
Deep South Incident Database, Deep South Watch (DSID)
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ.2557 เวลา 15.00 น.
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
  พุทธ มุสลิม ไม่ระบุ รวม
เสียชีวิต 13 17 0 30
บาดเจ็บ 78 34 2 112
รวม 91 51 2 142

 

ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
ประเภทเหตุการณ์ จำนวนเหตุการณ์
เก็บกู้ จยยบอมบ์ 1
เก็บกู้วัตถุระเบิด 4
ขว้างระเบิดเพลิง 1
คาร์บอมบ์ 2
จยยบอมบ์ 1
โจมตี 1
ซุ่มโจมตี 1
ตัดต้นไม้ขวางถนน 2
ทำร้ายร่างกายด้วยของมีคม 1
ปล้นทรัพย์ 2
โปรยตะปูเรือใบ 1
ยิง 30
วางระเบิด 14
รวม 61

 

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง
ภูมิหลัง เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ราษฎร 17 62 79
ตำรวจ/ตชด/นปพ 3 14 17
ทหาร 3 13 16
ชรบ/อส/อปพร 1 13 14
นักเรียนนักศึกษา 2 0 2
กำนัน/ผญบ/ผชบ 0 1 1
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 2 2
ต่างด้าว 0 3 3
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี 1 6 7
คนร้าย 3 0 3
รวม 30 114 144

 

Thai