สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ.2557

DSW Database's picture
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ.2557
 
โดย 
ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 
Deep South Incident Database, Deep South Watch (DSID)
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน  พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น.
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
  ไม่ระบุ พุทธ มุสลิม รวม
เสียชีวิต 0 9 9 18
บาดเจ็บ 0 29 11 40
วม 0 38 20 58

 

ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์
ประเภทเหตุการณ์ จำนวนเหตุการณ์
ก่อกวน 24
เก็บกู้วัตถุระเบิด 1
จยยบอมบ์ 2
ซุ่มโจมตี 1
ปล้นทรัพย์ 1
พบศพ 1
ยิง 21
วางเพลิง 2
วางเพลิงและก่อกวน 1
วางระเบิด 12
รวม 66

 

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง
ภูมิหลัง เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ราษฎร 6 10 16
ตำรวจ/ตชด/นปพ 2 8 10
ทหาร 7 19 26
ครู/บุคลากรทางการศึกษา 1 1 2
กำนัน/ผญบ/ผชบ 1 0 1
ลูกจ้างของรัฐ 0 1 1
เยาวชนไม่เกิน 15 ปี 1 1 2
รวม 18 40 58

 

สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในรอบเดือนสิงหาคม 2557 : จำแนกรายจังหวัด
จังหวัด เหตุการณ์ เสียชีวิต บาดเจ็บ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นราธิวาส 21 31.82 4 22.22 4 10.00
ปัตตานี 13 19.70 2 11.11 17 42.50
ยะลา 31 46.97 12 66.67 18 45.00
สงขลา 1 1.52 0 0.00 1 2.50
วม 66 100.00 18 100.00 40 100.00

 

Thai