Skip to main content

การชี้ขาดของบุคคลบางกลุ่มต่อกำหนดการวันตรุษอีดิลอัฎฮาโดยการยึดตามมักกะฮ์จนทำให้สังคมเกิดความสับสนอลหม่านกันทั่วหล้ารวมถึงผมด้วย อาจจะด้วยเพราะผมมีความรู้ศาสนามาน้อยนิดแต่โชคดีที่ผมเติบโตมาท่ามกลางบรรยกาศเน้นการคิดวิเคราะห์และถกเถียงหลังจากได้สติจึงนั่งครุ่นคิดและวิเคราะห์ออกมาคนเดียวคร่าวๆ
ผมคิดว่ากลุ่มที่ออกมาฟัตวาอย่างนั้นน่าจะมีเจตนาดีในหลักการรวมประชาชาติเป็นหนึ่งเดียวโดยยึดเมืองมักกะฮฺเป็นศูนย์กลางเพราะที่นั่นเป็นที่ตั้งกะอฺบะฮ์ที่เราต้องหันหน้าไปในการละหมาดทุกครั้ง
แต่คิดในอีกแง่นึงในปัจจุบันนั้นมุสลิมเรามีหลากหลายกลุ่มมากและกระจายอยู่ทั่วโลกและแต่ละที่ก็มีมัซฮับ(สำนักคิด)หลักๆ 4 มัซฮับ ทั้ง ฮัมบาลี มาลีกี ฮานาฟีและซาฟีอี นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มหลักคิดอีกหลากหลายที่แยกย่อยแตกหน่อออกมาจนนับกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วเราจะจัดการความหลากหลายเหล่านี้ไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนนำไปสู่ความรุนแรงได้อย่างไร? 
1.จัดการความหลากหลายโดยการทำให้เป็นหนึ่งเดียวทำทุกอย่างให้เหมือนกันทั้ง ความเชื่อ หลักคิด และหลักปฏิบัติ
2.เรียนรู้และเข้าใจท่ามกลางความหลากหลายเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่างแต่เราต้องให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันก่อร่างสร้างความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้วิถีทางการเมืองผ่านข้อถกเถียงให้ตกผลึกเป็นเรื่องเป็นเรื่องไป