สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ.2557

DSW Database's picture
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ.2557
 
โดย 
ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 
Deep South Incident Database, Deep South Watch (DSID)
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น.
 

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา

 

ไม่ระบุ

พุทธ

มุสลิม

รวม

เสียชีวิต

0

9

13

22

บาดเจ็บ

0

18

20

38

รวม

0

27

33

60

 

ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์

ประเภทเหตุการณ์

จำนวนเหตุการณ์

ก่อกวน

14

ซุ่มโจมตี

1

ทำลายทรัพย์สิน

1

ปิดล้อมตรวจค้นและปะทะ

1

พบศพ

4

เพลิงไหม้

1

ยิง

27

ยิงและวางระเบิด

1

วางระเบิด

6

รวม

56

 

ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง

ภูมิหลัง

เสียชีวิต

บาดเจ็บ

รวม

ราษฎร

10

20

30

ตำรวจ/ตชด/นปพ

1

4

5

ทหาร

0

2

2

ชรบ/อส/อปพร

1

6

7

ครู/บุคลากรทางการศึกษา

1

0

1

อบต/อบจ

2

0

2

กำนัน/ผญบ/ผชบ

2

0

2

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

3

2

5

ลูกจ้างของรัฐ

1

1

2

อื่น ๆ

0

2

2

เยาวชนไม่เกิน 15 ปี

0

1

1

คนร้าย

1

0

1

รวม

22

38

60

 

 

สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในรอบเดือนกันยายน 2557 : จำแนกรายจังหวัด 

จังหวัด

เหตุการณ์

เสียชีวิต

บาดเจ็บ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

นราธิวาส

21

37.50

10

45.45

8

21.05

ปัตตานี

14

25.00

10

45.45

16

42.11

ยะลา

18

32.14

0

0.00

3

7.89

สงขลา

3

5.36

2

9.09

11

28.95

รวม

56

100.00

22

100.00

38

100.00

 

 

Thai