นายกฯ นาจิบพบนายกฯ ประยุทธ์

BBC Patani FC's picture

Original link CLICK HERE

นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวภายหลังหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางเยือนมาเลเซียพร้อมคณะวันนี้ (1 ธ.ค.) ว่า มาเลเซียจะยังคงดำเนินบทบาทสำคัญในการเจรจาสันติสุขในภาคใต้ของไทย นิวสเตรทไทมส์ ออนไลน์ รายงานว่า ในการพูดคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ตกลงกันในสามประเด็นหลัก ได้แก่ กำหนดให้มีช่วงเวลาที่ปลอดความรุนแรง ซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบอกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเคารพกฎหมาย ขณะที่นายกรัฐมนตรีไทยเห็นด้วยว่าจะทำให้ลดจำนวนทหารในพื้นที่ลงได้

นายนาจิบ ราซัค บอกอีกว่าประเด็นที่สองคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาสันติสุข และประเด็นสุดท้ายคือทุกฝ่ายจะต้องตกลงกันให้ได้ในเรื่องข้อเรียกร้องที่จะยื่นเสนอต่อรัฐบาลไทย จากนั้นการเจรจาอย่างเป็นจริงเป็นจังจึงจะเริ่มขึ้นได้

ทั้งนี้ มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติสุขระหว่างรัฐบาลไทยกับขบวนการบีอาร์เอ็น (Barisan Revolusi Nasional) ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรปลดปล่อยสหปัตตานี หรือพูโล และขบวนการแบ่งแยกรัฐปัตตานี (บีไอพีพี) กลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวได้ตกลงกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วว่าจะจัดการเจรจา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายไทยยอมตกลงจะเจรจาเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งที่มีมายาวนานหลายสิบปี และที่ผ่านมามีการเจรจาที่จัดโดยคณะกรรมการร่วมดูแลกระบวนการสันติภาพภาคใต้หลายครั้ง แต่ได้หยุดชะงัก หลังเหตุรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ด้านนักวิเคราะห์หลายคนเห็นว่ายังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าการเจรจาสันติสุขจะช่วยยุติความรุนแรงในภาคใต้ได้มากน้อยเพียงใด ขณะที่คนในพื้นที่เห็นว่าพวกตนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาภาคใต้ของรัฐบาลด้วย

เว็บไซต์โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้รายงานว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุคนร้ายแขวนป้ายผ้าในพื้นที่ต่างๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ระบุว่า “เหมาะสมแล้วหรือที่จะเจรจากับรัฐบาลรัฐประหาร เพราะไม่มีสิ่งใดที่เป็นหลักประกันให้เชื่อว่าจริงใจ” ทั้งภาษาไทยและภาษามลายู

Thai