รายการวิทยุเสีียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ตอนที่ 21-30

wevoice's picture

ตอนที่  6 หอยแครงอารมณ์ดีที่ปัตตานี เพราะชาวตันหยงลุโละ ใช้วิธีจับหอยแบบงมมือ ทำให้หอยไม่ตกใจ หอยจึงมีคุณภาพ เนื้อหวานนิ่ม อร่อย รสชาติดี เพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

ตอนที่  6 หอยแครงอารมณ์ดีที่ปัตตานี เพราะชาวตันหยงลุโละ ใช้วิธีจับหอยแบบงมมือ ทำให้หอยไม่ตกใจ หอยจึงมีคุณภาพ เนื้อหวานนิ่ม อร่อย รสชาติดี เพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

 

ดาวน์โหลด MP3 รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้
(click ขวา เลือก Save Target As .. )

 

ตอนที่ 001เปิดตัวรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ (12.44 นาที)

ตอนที่ 002 ความรู้สึกของนักวิจัยผู้หญิงในชุมชน กับการเป็นนักจัดรายการวิทยุ(10.13 นาที)

ตอนที่ 003ประวัติการทำนาเกลือ และมารู้จักเกลือหวาน(10.58 นาที)

ตอนที่ 004การทำนาเกลือในปัจจุบัน(13.04 นาที)

ตอนที่ 005ปัจจัยที่ทำให้นาเกลือลดลง(10.33 นาที)

ตอนที่ 006หอยแครงอารมณ์ดี(10.29 นาที)

ตอนที่ 007กะหรี่ปั๊บ และขนมโบราณ อาชีพของผู้หญิงในชุมชนตันหยงลุโละ(12.17 นาที)

ตอนที่ 008อาชีพหลากหลายของผู้หญิงในชุมชนตันหยงลุโละ(11.12 นาที)

ตอนที่ 009ไปทำงานมาเลเซีย(12.33 นาที)

ตอนที่ 010มุมมองจากนักวิจัยอาชีพผู้หญิงที่ตันหยงลุโละ(11.43 นาที)

ตอนที่ 011กษัตรีย์ 4 พระองค์ สมัยราชอาณาจักรปะตานีดารุสสลาม(11.52 นาที)

ตอนที่ 012     ความสัมพันธ์ของราชอาณาจักรปะตานีดารุสสลาม และอาณาจักรอยุธยา(10.49 นาที)

ตอนที่ 013มัสยิดกรือเซะ มรดกอารยธรรมปัตตานี(12.40 นาที)

ตอนที่ 014ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น(11.59 นาที)

ตอนที่ 015อาชีพประมงอ่าวปัตตานี(12.00 นาที)

Thai