รายการวิทยุเสีียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ตอนที่ 11-20

wevoice's picture

ตอนที่  10 มุมมองจากนักวิจัยโครงการศึกษาสถานการณ์การประกอบอาชีพของผู้หญิง สะท้อนถึงความยากลำบาก และความอดทน ในการประกอบอาชีพของผู้หญิง งานหนัก รายได้น้อย พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอาชีพ  

Thai