Skip to main content

การไปประกอบพิธี “ฮัจญ์”  ที่นครนครมักกะฮ์  เป็นการปฏิบัติศาสนกิจที่สําคัญสำหรับผู้ที่มีความพร้อมตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นส่วนสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมและการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ 

สุภิดา โจทย์สัน กล่าวว่า ฉันในฐานะเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านโคกอ้น อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ที่มีหน้าที่ดูแลฮุจญาต  (ผู้ที่จะประกอบพิธีฮัจย์)  ผู้ไปแสวงบุญจำนวน 9 คน ที่หมู่บ้านโคกอ้น และอีกคนที่อยู่ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

อับดลเลาะ สะอะ  ฮัจยีบ้านโคกอ้น อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีเล่าให้ฟังว่า การอยู่การกินของเราต้องระวัง ทำงานก็อย่าหนักจนเกินไป ทำงานให้สม่ำเสมอ อย่าทำงานให้หนักช่วงที่เราจะเดินทางตรงนี้ เราจะพักผ่อนมากเกินไปก็ไม่ได้ ถ้ากรีดยางก็กรีดยางปกติ ถ้าเราถมดินก็ถมดินปกติ เราอย่าไปหยุเพียงแต่ให้เบาลงสักหน่อย

ขณะที่ฮุจญาตอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย พวกเราก็จะตามข่าวจากเวปไซค์  sasuk 12 ตลอดว่า คณะที่ไปมีความเป็นอยู่อย่างไร มีนอน โรงพยาบาลหรือไม่ แล้วจะกลับมาเมื่อไหร่  เมื่อรู้ว่ากลับมาฉันจะไปรอที่บ้าน เพื่อคัดกรองโคโรนาไวรัส ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อจากทางเดินหายใจชนิดหนึ่งที่มาจากตะวันออกกลาง เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็พิมพ์ส่งไปยังอำเภออย่างทันท่วงทีเพื่อให้พร้อมกับการดูแลในภาพรวม   

ประเวศ หมีดเส็น ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้.กล่าวว่า จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนก็คือ ก่อนไป อยู่ที่โน่นแล้วก็กลับมา ก่อนไปก็จะมีกิจกรรมเช่นฉีดวัคซีน อบรมสุขภาพและที่สำคัญคือ ตรวจสุขภาพ เพราะต้องยอมรับว่าในชีวิตจริง คนไปฮัจย์บางคน ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวในการรับการตรวจสุขภาพ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้รับการตรวจสุขภาพ เราจะแบ่งการตรวจสุขภาพออกเป็น 3 สีตามความรุนแรงของสุขภาพ เช่น สีเขียว ก็ปกติก็ไม่เป็นไร เราก็แนะนำให้ไปออกกำลังกาย ให้ดูแลร่างกายให้ดีเหมือนเดิม ถ้าเป็นสีเหลืองคือเสี่ยงสีแดงคือเสี่ยงมาก คนที่เป็นสีเหลืองสีแดงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

จากรายงานของหน่วยพยาบาลไทยในการดูแลผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ปี 2551-2556 พบว่า มีชาวไทยมุสลิมเสียชีวิตระหว่างการไปประกอบพิธีฮัจย์จำนวน 129 ราย โดยปี 2551 มี 36 ราย มาถึงปี 2557 ลดลงเหลือ 6 ราย

หากว่ามีการเตรียมตัวพร้อมทั้งผู้ที่ไปฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าการสูญเสียจะค่อยๆ หมดไป พร้อมการได้มาซึ่งฮัจย์ที่สมบูรณ์ เพียงแค่นี้ฉันก็ทำงานได้อย่างมีความสุขแล้ว ขอขอบคุณอัลเลาะห์ที่ได้ทรงมอบหมายงานอันมีเกียตริให้ฉันได้ร่วมดูแลแขกของพระองค์