สันติภาพสมบัติร่วมของมนุษยชาติ

Di Kampong Salam's picture

สันติภาพเป็นสมบัติร่วมของมนุษยชาติทั้งมวล
ไม่มีผู้ใดจะ "ผูกขาด" ในการ "เป็นเจ้าของ" 
ดอกผลแห่งสันติภาพก่อให้เกิดความสงบและความเชื่อมั่นในกันและกัน
สันติภาพทำให้ความแตกต่างดำรงอยู่ด้วยกันได้

สันติภาพไม่สามารถงอกเงยในบรรยากาศที่คนหนึ่ง ฝ่ายหนึ่ง กลุ่มหนึ่ง หรือรัฐ หรือประเทศหนึ่งอธรรมต่ออีกคนหนึ่ง ฝ่ายหนึ่ง กลุ่มหนึ่ง หรือรัฐหรือประเทศหนึ่ง

สันติภาพจะเกิดขึ้นในบริบทที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฏของมัน

ในร่มเงาแห่งสันติภาพ ไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้ 
ในบรรยากาศแห่งสันติภาพไม่มีผู้ได้เปรียบหรือเสียเปรียบ

สันติภาพให้ชัยชนะแก่ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม ทุกรัฐ หรือแก่ทุกประเทศ

และเช่นเดียวกัน การสิ้นสุดลงของสันติภาพได้นำความ "พ่ายแพ้" สู่มนุษย์ทั้งมวลอย่างเท่าเทียมกัน

และแม้ว่าวันนี้ บาดแผลแห่งการไร้สันติภาพจะไปไม่ถึง
จะมีสักวัน
ที่ท่านตื่นขึ้นมา
ในวันที่
ไม่มีสันติภาพ
โอบกอดท่านเหมือนเดิม

 

 

โดย อ.อาลัม
12/2/2558

Thai