รายการวิทยุเสีียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ตอนที่ 16-30

wevoice's picture

===========================================================

016 ศักยภาพและแผนพัฒนาชุมชน(13.37).mp3


ตอนที่  16 ศักยภาพและแผนชุมชน การพัฒนาชุมชนตันหยงลุโละ ภายใต้สถานการณ์ความยากลำบากที่คนในชุมชนต้องก้าวข้ามให้ได้ โดยใช้ศักยภาพที่ชุมชนมี และการจัดทำแผนชุมชน  ดาวน์โหลด...

 ===========================================================

017 กลุ่มสตรีร้อยกว่ารางวัล(11.57).mp3

ตอนที่  17  กลุ่มสตรีร้อยกว่ารางวัล ที่บ้านบูเก๊ะ อ.ยะหา  จ.ยะลา ซึ่งเป็นชุมชนนำร่องด้านการพัฒนา มีกลุ่มสตรีที่ทำงานขับเคลื่อนชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยมีรางวัลการันตีร้อยกว่ารางวัล  ดาวน์โหลด... 

  ===========================================================


018 ข้อดีของการรวมกลุ่ม(11.52).mp3

ตอนที่  18  ข้อดีของการรวมกลุ่มผู้หญิง ที่บ้านบูเก๊ะ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน ด้วยความเข้าใจและการหนุนเสริมของสามีและครอบครัว  ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================

 

019 ผู้หญิงกับการทำงานอาสา(13.16).mp3

ตอนที่  19 ผู้หญิงกับการทำงานอาสาที่บ้านบูเก๊ะ ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นยังมีกลุ่มผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาทำงานอาสา  เพื่อหวังสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================020 การบริหารจัดการกลุ่มผู้หญิง(11.19).mp3

ตอนที่  20 การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายผู้หญิงนับพันคนที่บ้านบูเก๊ะ หลักในการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ  โดยการแบ่งหน้าที่ตามความถนัด มีกฏกติกาของกลุ่ม และเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วม ดาวน์โหลด...  

 

 ===========================================================

 

021 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(12.58).mp3

ตอนที่ 21 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่บ้านบูเก๊ะ ซึ่งถูกลอบวางเพลิงจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทั้งๆที่เป็นแหล่งรวมตัวประกอบอาชีพของคนในชุมชน แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานจากคนภายนอก  ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชน  ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================022 การก้าวข้ามสถานการณ์วิกฤติของกลุ่มผู้หญิง(11.44).mp3

ตอนที่ 22 การก้าวข้ามสถานการณ์วิกฤติของกลุ่มผู้หญิง แม้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่บูเก๊ะ ถูกลอบวางเพลิงจากสถานการณ์ความไม่สงบ  แต่กลุ่มผู้หญิงยังคงรวมตัวกันทำอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ อย่างไม่ย่อท้อ และกลับเห็นคุณค่าของการรวมกลุ่มกันมากขึ้น ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================

 

023 กลุ่มออมทรัพย์ที่มีเงินหมุนเวียนเป็นล้าน(12.24).mp3

ตอนที่ 23 กลุ่มออมทรัพย์บ้านบูเก๊ะ ที่มีเงินหมุนเวียนเป็นล้าน เพียงแค่วันละ 1 บาท ทำให้กลุ่มออมทรัพย์บ้านบูเก๊ะ  มีเงินหมุนเวียนจากการออมมากถึง 2 ล้าน 4 แสนบาท โครงสร้างและระบบการจัดการที่ดี  ช่วยให้คนในชุมชนมากู้ยืมเงิน เพื่อไปดำเนินธุรกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้และเป็นเงินยืม ช่วยเรื่องทุนการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================024 กลุ่มออมทรัพย์กับการปันผล(11.51).mp3

ตอนที่  24 กลุ่มออมทรัพย์บ้านบูเก๊ะกับการปันผลในรูปซากาต และสวัสดิการสู่สังคมโดยเมื่อหักซากาตจ่ายแก่คนยากจนแล้ว 50% ปันให้แก่สมาชิก อีก  30% เฉลี่ยคืนแก่ผู้ที่หาสมาชิกมาเพิ่ม   และอีก 20% จัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเด็กกำพร้า และคนยากจนในชุมชน  ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================

 

025 ร้านค้าชุมชน(11.46).mp3

 

ตอนที่ 25  ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมันชุมชนที่บูเก๊ะ ที่มาจากการร่วมลงหุ้นของคนในชุมชน จนร้านค้ากลายเป็นแหล่งรวมสินค้า ของกิน ของใช้ และผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม

อาชีพต่างๆ  ในชุมชน ส่วนผลกำไรที่ได้ปันคืนสู่สมาชิกและชุมชนแม้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบจนปั๊มน้ำมันถูกลอบวางเพลิง แต่การขับเคลื่อนงานพัฒนาก็ยังคงดำเนินต่อไป ดาวน์โหลด...

 

 

 ===========================================================

 

026 ตลาดนัดชุมชน(12.17).mp3

ตอนที่ 26 ตลาดนัดชุมชนที่บูเก๊ะ แหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่คนในชุมชน ฟังเสียงสัมภาษณ์คนขายผัก ขายข้าวยำ ขายชาชักที่ตลาดนัดชุมชน และผลกระทบต่อรายได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================

 

027สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในชุมชน(13.45).mp3

ตอนที่ 27  ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในชุมชนบูเก๊ะ สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในชุมชน  ทำให้ชาวสวนออกไปกรีดยางสาย น้ำยางน้อย รายได้ลด  แต่ชุมชนก็ต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอด ในภาวะที่ต้องกิน ต้องใช้  ดาวน์โหลด...

  ===========================================================

 028 บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิง(13.19).mp3

ตอนที่  28  บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิงนักพัฒนา จากอาชีพแม่บ้าน ค้าขาย กรีดยางทำนา หันมาทำงานอาสา จนเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชน สร้างให้ชุมชนประสบความสำเร็จ ดาวน์โหลด...

 ===========================================================

 029 การพัฒนาตนเองของผู้หญิง(11.39).mp3

ตอนที่ 29 การพัฒนาตนเองของผู้หญิงนักพัฒนา เพื่อมาเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชน โดยต้องผ่านการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ จนเป็นที่ยอมรับ และรู้สึกมั่นใจในตนเองมากขึ้น  ดาวน์โหลด...

  ===========================================================

 030 จุดแข็งของผู้หญิงในงานพัฒนา(12.20).mp3

ตอนที่ 30 จุดแข็งของผู้หญิงในงานพัฒนา มีความอดทนสูง ละเอียด โปร่งใส กระจายผลประโยชน์  สร้างการมีส่วนร่วม ทำให้ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน และที่สำคัญคือสามารถปรับเปลี่ยนเสียงที่ไม่เข้าใจมาเป็นกำลังใจให้แก่ตัวเองและกลุ่มทำงานได้ ดาวน์โหลด...

  ===========================================================

 

* หน้าเว็บนี้สนับสนุน Browser  Internet Explorer เท่านั้น

**  ดาวน์โหลด MP3 รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้
(click ขวา เลือก Save Target As .. )

 

 

 

Thai