กระสุนไม่อาจสร้างสันติภาพ

Di Kampong Salam's picture

สันติภาพ               งดงาม
กระสุน                   น่ากลัว
สันติภาพ               รอยยิ้ม
กระสุน                   ร่ำไห้
สันติภาพ               สร้าง
กระสุน                   ทำลาย
สันติภาพ               เชิญชวน
กระสุน                   ข่มขู่
สันติภาพ                เพิ่มพูน
กระสุน                   ขาดหาย
สันติภาพ                อภัย
กระสุน                   โกรธแค้น
สันติภาพ                ดีใจ
กระสุน                    เสียใจ
สันติภาพ                ไม่มีในกระสุน
กระสุน                    ไม่อาจสร้างสันติภาพ
ที่ใดมีกระสุน ที่นั่น   จะมีหรือ “สันติภาพ” ???????
แต่สิ่งที่เราเรียนรู้
ที่ที่มีกระสุน             ที่นั่นมีความสูญเสียและน้ำตา
ดอกชบาไม่อาจงอกงามและเติบโตบนดินประสิว
เว้นแต่ ดอกชบาปลอม

Thai