แถลงการณ์ ร่วมองค์กรพัฒนาเอกชน กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ 24 เมษายน 2558

Hearty Support Group's picture

แถลงการณ์ ร่วมองค์กรพัฒนาเอกชน

กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ 24 เมษายน 2558

ขอให้ทุกฝ่ายให้การคุ้มครองและปกป้องเด็กและผู้บริสุทธิ์ ใน จังหวัดชายแดนใต้

เผยแพร่วันที่ 24 เมษายน 2558

 

ถึงแม้ทุกฝ่ายจะแสดงความชื่นชมต่อความรุนแรงที่ลดลงตั้งแต่ต้นปี 2558 แต่ตั้งแต่1มกราคมจนถึง24  เมษายน 2558   มีเด็กได้รับบาดเจ็บ  7   คนและเสียชีวิต 1  คนอีกทั้งมีหลายๆ เหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้เกิดขึ้นในสังคมทั้งในพื้นที่และทั่วประเทศเช่นกรณีทุ่งยางแดงซึ่งมีชาวมลายูมุสลิมเสียชีวิตจำนวน 4 คน จากการปฏิบัติการปิดล้อมของกองกำลังทหารพราน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี   การเสียชีวิตชาวไทยพุทธจำนวน 4 คน ที่อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส  และทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นจนกระทั่งในวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้เกิดเหตุระเบิดทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บถึง 3 คน คือเด็กชายกูบัยฮากี รายอเงาะ อายุ 7 ขวบ, เด็กชายกูนาซาอี รายอเงาะ อายุ 4 ขวบ และ เด็กหญิงกูนาเดีย รายอเงาะ อายุ 10 ขวบ  ที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในช่วงเช้า ต่อมาในช่วงบ่ายก็มีเหตุยิงเด็กผู้หญิงเสียชีวิตคือน.ส.บูยือ มาเยอะ อายุ 17 ปี ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตพร้อมมารดา  ในอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรม  กลุ่มด้วยใจ และโครงการ Children voice for peace ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสียทุกคน และ ขอเรียกร้องต่อทุกฝ่ายดังนี้

1.​ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กทุกคนในพื้นที่ขัดแย้งมิให้ตกเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง

2.​การกระทำใดๆ ของทุกฝ่ายขอให้คำนึงว่าทุกคนโดยเฉพาะเด็กและผู้ปริสุทธ์ ทุกคนคือประชาชนของท่านที่ต้องได้รับการคุ้มครอง

3.​ขอให้ทุกฝ่ายยึดแนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุทุกรูปแบบ

 

ลงนามโดย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

กลุ่มด้วยใจ

โครงการ Children voice for peace

  

Thai