แถลงการณ์ ร่วมองค์กรพัฒนาเอกชน กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่อำเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา

Hearty Support Group's picture

  

แถลงการณ์ ร่วมองค์กรพัฒนาเอกชน
กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่อำเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา
ขอให้ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และผู้บริสุทธ์
เผยแพร่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 สภ.บันนังสตา เกิดเหตุยิงก่อนจะราดน้ำมันแล้วจุดไฟทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บนถนนบ้านตันหยง หมู่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา คือ นายสรรเพ็ชร กาญจนเทพ นางนพรัตน์ กาญจนเทพ โดยทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน อยู่ บ้านเลขที่ 4/1 ซ.เล็งศิริกุล ถ.เวรุวัฬ อ.เมือง จ.ยะลา การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่โหดร้าย และ ไร้มนุษยธรรม สร้างความสะเทือนใจต่อสังคมและสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น จากวิธีการที่กระทำต่อเป้าหมายอ่อนแอ โดยเฉพาะสตรี รวมทั้งการทำลายศพ. ซึ่งเป็นการละเมิดต่อ กติกาสากล ดังนี้ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ข้อ 3 มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งบุคคล 

นอกจากนี้ เหตุการณ์ความรุนแรงต่อพลเรือนอาจเข้าข่าย “อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ” (Crime against Humanity) ที่ฝ่ายกระทำจะต้องรับผิดทางอาญาตามหลักการของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ หากการสืบสวนสอบสวนพบว่าการกระทำเป็นส่วนหนึ่งของการฆ่าสังหารอย่างแพร่หลายและอย่างเป็นระบบที่กระทำต่อพลเรือน ซึ่งเท่ากับว่าเป็น“การละเมิด” กฎหมายระหว่างประเทศ โดยกลุ่มที่กระทำทั้งที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐจะต้องรับผิดทางอาญาตามหลักการดังกล่าว

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและกลุ่มด้วยใจ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียของครอบครัวผู้เสียชีวิต ขอประณามผู้ก่อเหตุครั้งนี้ และขอเรียกร้องดังนี้

1. ให้กลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงทุกฝ่ายยุติการฆ่าสังหารต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ การฆ่าสังหารผู้บริสุทธิ์ เป้าหมายอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นพุทธ มุสลิม และอื่นๆ รวมทั้งการทำลายศพที่เป็นการกระทำอย่างเป็นระบบแพร่หลายจะเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ การต่อสู้เพื่อเรียกร้องความไม่เป็นธรรมต้องอาศัยความชอบธรรมในการต่อสู้ 
2. ขอเรียกร้องให้รัฐที่มีพันธะ หน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ให้ผู้หญิงได้มีชีวิตรอด และ ดำเนินการหามาตรการป้องกันเหตุอย่างจริงจัง
สุดท้ายนี้ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศของสันติภาพให้กลับคืนมาทดแทนความรุนแรงที่สร้างรอยร้าวและบาดแผลมาอย่างยาวนานให้กลับคืนมา
 

ลงนามโดย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
กลุ่มด้วยใจ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม อัญชนา หีมมิหน๊ะ โทร.081-8098609

 

Thai