Skip to main content

ประมวลภาพบรรยากาศ นิทรรศการภาพถ่าย การสานสุขเสวนา พร้อมงานเปิดตัวหนังสือ pattani retweet+

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายจาก pattani retweet+