รายการวิทยุเสีียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ตอนที่ 31-40

wevoice's picture

===========================================================

ตอนที่ 31 ความมั่นคงของชุมชนที่บ้านบูเก๊ะ


ตอนที่ 31 ความมั่นคงของชุมชนที่บ้านบูเก๊ะ หลากหลายมุมมองเรื่องความมั่นคงของชีวิต จากชาวชุมชนบ้านบูเก๊ะ ต.บาโงยสิแน อ.ยะหา จ.นราธิวาส ซึ่งความมั่นคง ต้องประกอบด้วย การมีครอบครัวที่อบอุ่น คนในชุมชนมีอาชีพมีรายได้ ลูกๆได้รับการศึกษา และมีความปลอดภัยในชุมชน   โดยชุมชนสามารถดูแลกันเอง ไม่ต้องพึ่งพาการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ทหารภายนอก    ดาวน์โหลด...

 ===========================================================

ตอนที่ 32 สภาสันติสุขประจำตำบลบาโงยซิแน 

ตอนที่ 32 สภาสันติสุขประจำตำบลบาโงยซิแน สภาที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง                  ทุกฝากฝ่าย มานั่งพูดคุยกัน เพื่อหาทางออกร่วมกันในการคลี่คลายปัญหาต่างๆของชุมชน  ดาวน์โหลด... 

  ===========================================================


ตอนที่ 33 งานวิจัยชุมชนเฮาะกีตอ งานวิจัยท้องถิ่น ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตอนที่ 33 งานวิจัยชุมชนเฮาะกีตอ งานวิจัยท้องถิ่น ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุน ซึ่งมาจากคนในท้องถิ่นช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ก่อให้เกิดการเสริมสร้างพลัง กระบวนการคิด การเรียนรู้ การวิเคราะห์ อันนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน   ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================

 ตอนที่ 34 ชีวิต ชุมชนชาวตากใบและควนโนรี ที่ได้รับผลกระทบ

ตอนที่ 34 ชีวิต ชุมชนชาวตากใบและควนโนรี ที่ได้รับผลกระทบ ก่อนเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ คนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ยากลำบากอยู่ก่อนแล้ว มาวันนี้ ภายหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรง ได้ซ้ำเติมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ย่ำแย่กว่าเดิม วิถีชีวิตของคนในชุมชนต้องเปลี่ยนแปลงไปมากมาย ร่วมเป็นกำลังใจ ให้พวกเขาก้าวข้ามภาวะความยากลำบากนั้นให้ได้  ดาวน์โหลด...

  ===========================================================ตอนที่ 35  ตีเม๊าะกับผลกระทบของชีวิตที่เหลืออยู่ ผู้หญิงที่สูญเสียสามีจากเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ

ตอนที่ 35  ตีเม๊าะกับผลกระทบของชีวิตที่เหลืออยู่ ผู้หญิงที่สูญเสียสามีจากเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะเมื่อ 28 เมษายน 2547 เธอต้องอดทน ทำงานหนัก สุขภาพกายใจย่ำแย่ เธอมีชีวิตอยู่อย่างไร มีแรงบันดาลใจใดในการมีชีวิตอยู่ ท่ามกลางภาวะความยากลำบากที่ตัวเองประสบ ติดตามรับฟังได้ในรายการ ดาวน์โหลด...  

  ===========================================================

ตอนที่ 36 หะติกะกับผลกระทบของชีวิตที่เหลืออยู่ เธอเป็นผู้สูญเสียสามีจากเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ

ตอนที่ 36 หะติกะกับผลกระทบของชีวิตที่เหลืออยู่ เธอเป็นผู้สูญเสียสามีจากเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ มีลูกๆ 5 คนที่ต้องดูแล วันนี้ เธอต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกๆหะติกะอยากเห็นลูกได้เรียนสูงๆ มีการศึกษาที่ดี  ดาวน์โหลด...

  ===========================================================

ตอนที่ 37 ม๊ะดอกับผลกระทบของชีวิตที่เหลืออยู่

ตอนที่ 37 ม๊ะดอกับผลกระทบของชีวิตที่เหลืออยู่ ตอนที่ 1 ม๊ะดอผู้หญิงวัย 50 กว่าปี ในชุมชนตากใบ ที่มีลูกชายถึง 3 คนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น  ดาวน์โหลด...

  ===========================================================

 ตอนที่ 38 ม๊ะดอกับผลกระทบของชีวิตที่เหลืออยู่ ตอนที่ 2

ตอนที่ 38 ม๊ะดอกับผลกระทบของชีวิตที่เหลืออยู่ ตอนที่ 2 ภายหลังสูญเสียลูกชายจากเหตุการณ์ตากใบ และลูกชายอีกคนถูกจับกุมดำเนินคดี ม๊ะดอผู้เป็นแม่ได้รับผลกระทบมากมาย ทั้งทางจิตใจ และต้องดิ้นรนหาเงินมาช่วยเหลือลูกชายในการต่อสู้คดี  ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================ตอนที่ 39  สีตีนอร์กับผลกระทบของชีวิตที่เหลืออยู่ สีตีนอร์ผู้หญิงจากชุมชนควนโนรี อ.โคกโพธิ์ 

ตอนที่ 39  สีตีนอร์กับผลกระทบของชีวิตที่เหลืออยู่ สีตีนอร์ผู้หญิงจากชุมชนควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี สามีถูกจับในคดีความมั่นคงจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 เมษายน ปี 2547 เธอต้องเลี้ยงดูลูกๆ 5 คน สีตีนอร์อดทนและใช้ชีวิตอย่างไร ท่ามกลางภาวะความยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้   ติดตามรับฟังได้จากรายการ  ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================

 

 ตอนที่ 40 ความสำคัญและผลกระทบทางด้านการศึกษาของชีวิตที่เหลืออยู่ 

 ตอนที่ 40 ความสำคัญและผลกระทบทางด้านการศึกษาของชีวิตที่เหลืออยู่ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 28 เมษา และเหตุการณ์ตากใบ ต่างต้องการให้ลูกๆได้เรียน มีการศึกษา หากรัฐช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว จะช่วยแบ่งบางภาระของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบได้เป็นอย่างมาก   ดาวน์โหลด...

 

   ===========================================================

 

* หน้าเว็บนี้สนับสนุน Browser  Internet Explorer เท่านั้น

**  ดาวน์โหลด MP3 รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้
(click ขวา เลือก Save Target As .. )

 

 

 

Thai