โปรแกรมบรรยายสาธารณะว่าด้วย “หลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม" 26-29 ก.ค. 58 (Maqasid Public Lectures)

Revivalist's picture

สถาบันวะสะฎียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยฟาฎอนี, สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, และ IIUM Alumni - Bangkok Network (iBAN) ขอเชิญนักวิชาการ นักกิจกรรม เยาวชนคนหนุ่มสาวและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการโปรแกรมพิเศษและรับฟังบรรยายสาธารณะ ภายใต้ประเด็นหัวข้อ “หลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม: แนวคิดอิสลามและกระบวนทัศน์ใหม่" โดย ศ.ดร.ยาซิร อูดะฮฺ ในตั่งแต่วันที่ 26-29 ก.ค. 2558 ที่กรุงเทพและปัตตานี ตามโปรแกรมดังต่อไปนี้

Wasatiyyah Institute for Peace and Development - Sheikhul Islam of Thailand, Ramkhamhaeng University, Center for Conflict Studies and Cultural Diversity, College of Deep South Watch, IIUM Alumni - Bangkok Network (iBAN) would like to cordially invite scholars, activists, youths, and public audiences to attend a special program and Maqasid public lectures on the theme "Introduction of a New Methodology of Islamic Thought” by Prof. Jasser Auda between 26th-29th July 2015 in Bangkok and Patani as follows;

 

วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 2558 เวลา 18.00 - 20.00 น. กิจกรรมวิชาการโปรแกรมพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ทานอาหารเย็น และร่วมสนทนาแบบเบาๆ กับ ศ.ยาซิรหัวข้อ "ทำความเข้าใจมะกอศิด: แนวความคิดอิสลามกับกระบวนทัศน์สำหรับสังคมสมัยใหม่" สามารถลงทะเบียนได้ที่คุณติรมีซี ยามา โทร 080-873-3487 (จำนวนจำกัด)

Sunday, 26th July 15, 18.00-20.00: ‘Chaophraya Cruise with Prof. Jasser’ Exclusive Program titled "Maqasid: Introduction of a New Methodology of Islamic Thought for Modern Societies". Please register at Mr.Tirmizi Yama Tel. 080-873-3487 (Only for registered participants, Seats are limited)

 

วันอังคารที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บรรยายสาธารณะหัวข้อ "การดำเนินทางสายกลางของมุสลิมชนกลุ่มน้อยในอาเซียน: มุมมองมิติหลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม" สามารถลงชื่อได้ที่ http://goo.gl/forms/t4KBCSmFSe

Tuesday, 28th July 15, 9.00-12.00, Ramkhamhaeng  Auditorium, Ramkhamhaeng University. Public Lecture titled "In Search for a Justly Balanced Community (Wasatiyyah) for Muslim Minorities in ASEAN: Viewing from Philosophy of Islamic Law's Vantage Point”. Please register at http://goo.gl/forms/t4KBCSmFSe

 

วันพุธที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 9.30 - 12.00 น. ห้องประชุมสภาชั้นสอง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี บรรยายสาธารณะ หัวข้อ "หลักเจตนารมณ์แห่งชะรีอะฮ์กับการประยุกต์ใช้ในการศึกษา: จากหลักสูตรสู่การสอน”

Wednesday, 29th July 15, 9.00 - 12.00, 2nd Floor University Council Meeting Room, Fatoni University. Public Lecture titled "Application of Maqasid al-Shariah in Education: From Curriculum to Pedagogy”.

 

วันพุธที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 14.00 -16.00 น. ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มอ.ปัตตานี หัวข้อ "เมื่อมุสลิมเผชิญความขัดแย้ง: คิดใคร่ครวญถึง ‘หลักเจตนารมณ์แห่งชารีอะห์’ ในประสบการณ์ของมุสลิมตะวันตก" ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.deepsouthwatch.org/node/7429

Wednesday, 29th July 15, 14.00 - 16.00, Deep South Watch Center. Public Discussion titled "When Muslims Deal with Conflicts: Reconsidering Maqasid al-Shariah from Western Muslim Experiences”. For more information please see http://www.deepsouthwatch.org/node/7429

 

หมายเหตุ

  • มีการแปลตลอดงาน และมีหนังสือสองเล่มของ ศ.ดร.ยาซิร อูดะฮ์ ฉบับภาษาไทย หัวข้อ "หลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม" และ "ดินแดนแห่งเพื่อสันติ?" จำหน่ายพร้อมพบผู้เขียนได้ที่ซุ้มหน้างาน
  • กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

NOTE:

  • Translation will be available, his book entitled "Maqasid al-Shariah" and "What is a Land of Islam?" in Thai will be sold, readers can meet author and have his autograph at the booth in front of the event.
  • The program may be changed if deems appropriate. 

 

สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ +66 958-086-307 Email: anwarkoma@gmail.com 

For coordination please contact Tel: +66 958-086-307 Email: anwarkoma@gmail.com 

 

ภูมิหลังเกี่ยวกับวิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.ยาซิร อูดะฮ์ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการบริหารสถาบันมะกอศิด (Maqasid Institute) ซึ่งเป็นองค์กรคลังสมองนานาชาติตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน, เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะมหาวิทยาลัยคาร์ลตันในประเทศแคนาดา, เป็นกรรมการของสภาเพื่อการวิจัยและฟัตวาแห่งยุโรป, เป็นกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรสหภาพนักวิชาการมุสลิมระหว่างประเทศและเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษของศูนย์การเรียนรู้ฟิกฮ์อิสลามของประเทศอินเดีย ศ.ดร.ยาซิร อูดะฮ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านปรัชญากฎหมายอิสลามจากมหาวิทยาลัยเวลส์ สหราชอาณาจักร และปริญญาเอกอีกสาขาด้านการวิเคราะห์ระบบจากมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา นอกจากนั้น ศ.ยาซิร ได้ร่ำเรียนวิชาอิสลามศึกษาและท่องจำคัมภีร์อัลกรุอานจากมัสยิดอัลอัซฮัรในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมอิมามและสอนเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามและหลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลามในหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก อาทิเช่น มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา วิทยาลัยอิสลามศึกษาประเทศกาตาร์ มหาวิทยาลัยอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ มหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งชารยะฮ์ เป็นต้น เขาเขียนบทความและหนังสือหลายเล่มทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษและบางเล่มได้รับการแปลถึง 20 ภาษารวมถึงหนังสือ ‘หลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม: คู่มือศึกษาเบื้องต้น’ และ ‘ดินแดนเพื่อสันติ? คำตอบจากหลักเจตนารฒณ์แห่งกฎหมายอิสลาม’ ฉบับภาษาไทยด้วย

About a Speaker

Dr. Jasser Auda is the Executive Director of the Maqasid Institute, a global think tank based in London. He is a Founding and Board Member of the International Union of Muslim Scholars, Member of the European Council for Fatwa and Research, Fellow of the Islamic Fiqh Academy of India, Visiting Professor at Carleton University in Canada, and General Secretary of Yaqazat Feker يقظة فكر in Egypt. He has a PhD in the philosophy of Islamic law from University of Wales in the UK, and a PhD in systems analysis from University of Waterloo in Canada. Early in his life, he memorized the Quran and studied Fiqh, Usul and Hadith in the halaqas of Al-Azhar Mosque in Cairo. He previously worked as: Founding Director of the Maqasid Center in the Philosophy of Islamic Law in London; Founding Deputy Director of the CILE : Research Center for Islamic Legislation & Ethics in Doha; professor at the University of Waterloo in Canada, Alexandria University in Egypt, Islamic University of Novi Pazar in Sanjaq, Qatar Faculty of Islamic Studies, and the American University of Sharjah. He lectured and trained on Islam, its law, spirituality and ethics in dozens of other universities and organizations around the world. He wrote 20 books in Arabic and English, some of which were translated to 20 languages including ‘Maqasid al-Shariah: A Beginner’s Guide’ and ‘What is a Land of Islam? An Answer from maqasid al-Shariah’ in Thai.

File attachment: 
AttachmentSize
Image icon post4.1.jpg7.66 MB
Thai