รายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ตอนที่ 41-50

wevoice's picture

===========================================================

ตอนที่ 41 ความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมในชุมชน ก่อนเกิดสถานการณ์


ตอนที่ 41 ความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมในชุมชน ก่อนเกิดสถานการณ์ นับเป็นเวลายาวนานร่วมศตวรรษ ที่ผู้คนในตำบลควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเข้าใจ ไทยพุทธ-มุสลิม ไปมาหาสู่กัน และช่วยเหลือกันในการทำกิจกรรมต่างๆ    ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================

ตอนที่ 42 ความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมในชุมชน หลังเกิดสถานการณ์ใหม่ๆ 

ตอนที่ 42 ความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมในชุมชน หลังเกิดสถานการณ์ใหม่ๆ ความสัมพันธ์ที่คนพุทธ-มุสลิมในชุมชนเคยดีต่อกันมาก่อนเกิดสถานการณ์ วันนี้ได้แปรเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการเกิดสถานการณ์ความรุนแรง   กิจกรรมที่เคยมีร่วมกันมา ลดน้อยลง เพราะต่างกลัว และเกิดความหวาดระแวงต่อกัน  ดาวน์โหลด... 

  ===========================================================


 

ตอนที่ 43 ความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมในชุมชน ที่วันนี้ดีขึ้น

ตอนที่ 43 ความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมในชุมชน ที่วันนี้ดีขึ้น แม้เหตุการณ์ความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่อาจทำลายความสัมพันธ์ที่คนพุทธ – มุสลิม ในชุมชนมีต่อกันแต่ดั้งเดิมไว้ได้    ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================

ตอนที่ 44 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพุทธ-มุสลิม แยน๊ะ สะแลแม และคอลีเยาะ หะหลีกับเพื่อนชาวพุทธ

ตอนที่ 44 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพุทธ-มุสลิม แยน๊ะ สะแลแม และคอลีเยาะ หะหลีกับเพื่อนชาวพุทธ  ที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ได้  ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ที่ทำให้ผู้คนต่างศาสนาหวาดระแวง และไม่ไว้วางใจต่อกัน  ดาวน์โหลด...

  ===========================================================ตอนที่ 45 การฟื้นฟู และเยียวยาความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมในชุมชน ผ่านมุมมอง หลักคิด 

ตอนที่ 45 การฟื้นฟู และเยียวยาความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมในชุมชน ผ่านมุมมอง หลักคิด และแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่น แยน๊ะแห่งชุมชนไพรวัน   อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และคอลีเยาะแห่งชุมชนควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ดาวน์โหลด...  

  ===========================================================

ตอนที่ 46 มารีแยกับความสำคัญของการศึกษา มารีแย หญิงพิการในชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ

ตอนที่ 46  มารีแยกับความสำคัญของการศึกษา มารีแย หญิงพิการในชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ จากต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ผู้มีหัวใจไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคของร่างกาย   ในการพยายามเข้าถึงการศึกษา และอาชีพ รัฐควรส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะคนจากชนบทที่อยู่ห่างไกล อย่าให้ความยากจน และความพิการเป็นอุปสรรคสำหรับการศึกษา  ดาวน์โหลด...

  ===========================================================

ตอนที่ 47 สุขภาพอนามัยของคนในชุมชนควนโนรี ชุมชนควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  

ตอนที่ 47 สุขภาพอนามัยของคนในชุมชนควนโนรี ชุมชนควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี   ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ ที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพและอนามัยขั้นพื้นฐาน ตลอดจนปัญหาสุขภาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่ส่งผลกระทบถึงลูก   ผู้คนที่นี่ต้องการเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุขของรัฐ   และความมั่นคงของชีวิตและชุมชน ต้องหมายรวมถึงความมั่นคงของสุขภาพอนามัยด้วย  ดาวน์โหลด...

  ===========================================================

ตอนที่ 48 ที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ตอนที่ 48 ที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ชุมชนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะ หะติกะ และสีตีนอร์ หญิงผู้สูญเสีย และได้รับผลกระทบ ที่มีสภาพบ้านทรุดโทรม เธอหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เธอได้เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน เพื่อเธอและลูกๆ จะได้มีความมั่นคงในชีวิตขึ้นมาบ้าง  ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================ตอนที่ 49 ยาเสพติดกับความมั่นคงในชุมชน ผู้นำชุมชนควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

ตอนที่ 49 ยาเสพติดกับความมั่นคงในชุมชน ผู้นำชุมชนควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี   สะท้อนถึงปัญหายาเสพติดที่ยังมีมากในชุมชน ในขณะที่ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบก็ยังไม่ยุติ  ซึ่งผู้นำชุมชนเชื่อว่า สถานการณ์ความไม่สงบในชุมชนที่เกิดขึ้น บางกรณีน่าจะเกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติด   ชุมชนท้องถิ่นจะมั่นคงได้ ต้องปลอดจากยาเสพติด  ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================

 

ตอนที่ 50 ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

ตอนที่ 50 ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  ชาวสวนยาง ต้องออกตัดยางตอนสว่างแล้ว  เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย ทำให้ได้น้ำยางน้อย  ส่วนสาวโรงงาน หนุ่มโรงงานที่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ เกิดความรู้สึกหวาดระแวง และกลัวความไม่ปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง    ดาวน์โหลด...

 

   ===========================================================

 

* หน้าเว็บนี้สนับสนุน Browser  Internet Explorer เท่านั้น

**  ดาวน์โหลด MP3 รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้
(click ขวา เลือก Save Target As .. )

 

 

 

Thai