Skip to main content

บรรยากาศงานแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็น
"CSCD Peace Survey 2015 : ฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้/ปาตานี"

 

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมศรีวังสา ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี

ร่วมจัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

รายละเอียด >> http://www.deepsouthwatch.org/node/7494

ภาพโดย : อนุมัติ รันตพันธ์ (Anumat Umar Rattanaphan)