รายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ตอนที่ 51-60

wevoice's picture

===========================================================

ตอนที่ 51 บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ


ตอนที่ 51 บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ การก้าวข้ามความโกรธ เกลียดต่อผู้ที่มีส่วนทำให้เกิดการสูญเสียขึ้นในครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ การเยียวยาที่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ และมนุษยธรรม โดยไม่แบ่งฝ่าย แบ่งศาสนา ภาษา และชาติพันธุ์     ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================

ตอนที่ 52 การก้าวข้ามวิกฤติทางจิตใจ ภายหลังผ่านการฟื้นฟูเยียวยาโดยไม่แบ่งฝ่าย

ตอนที่ 52 การก้าวข้ามวิกฤติทางจิตใจ ภายหลังผ่านการฟื้นฟูเยียวยาโดยไม่แบ่งฝ่าย แบ่งศาสนา ภาษา และชาติพันธุ์ การก้าวข้ามภาวะความโกรธ เกลียด และคับแค้นทางจิตใจ ของผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการก้าวข้ามคือ หลักคิดทางศาสนา และลูกๆ ที่ทำให้ผู้หญิง ผู้เป็นแม่ ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อลูก และอนาคตที่ดีกว่าของชีวิตและครอบครัว   ดาวน์โหลด... 

  ===========================================================


 

ตอนที่ 53 ความมั่นคงของชีวิตและชุมชนควนโนรี

ตอนที่ 53 ความมั่นคงของชีวิตและชุมชนควนโนรี ผู้หญิงจากชุมชนสะท้อนมุมมองต่อเรื่องสันติภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ ทุกคนต่างปรารถนาที่อยากจะให้ความรุนแรง และความหวาดกลัวยุติลง   เพราะผู้คนบาดเจ็บล้มตาย และลูกกำพร้านับวันมีมากขึ้น ชีวิตที่เหลืออยู่ ต้องอยู่อย่างลำบาก ผู้หญิงในชุมชนต้องการให้ทุกฝ่ายได้มาประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา    ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================

ตอนที่ 54 บทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับผลกระทบ กรณีแยน๊ะ สะแลแม ตอนที่ 1

ตอนที่ 54 บทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับผลกระทบ กรณีแยน๊ะ สะแลแม ตอนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุการณ์ตากใบ และชีวิตเปลี่ยนไป มาเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และทำงานเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนจนเป็นที่ยอมรับเช่นในวันนี้นั้น ในอดีต แยน๊ะ ก็ใช้ชีวิตเช่นหญิงในชุมชนท้องถิ่นโดยทั่วไป เธอเป็นแม่ที่เข้มแข็ง   คอยเลี้ยงดูลูกๆ ทั้งหมด 8 คน เธอเย็บผ้า ทำนา และค้าขาย เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว เคียงบ่าเคียงไหล่กับสามี ก่อนที่เขาจะจากไป จากเหตุรุนแรงรายวัน  ดาวน์โหลด...

  ===========================================================ตอนที่ 55 บทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับผลกระทบ กรณีแยน๊ะ สะแลแม ตอนที่ 2

ตอนที่ 55 บทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับผลกระทบ กรณีแยน๊ะ สะแลแม ตอนที่ 2 ด้วยสำนึกแห่งความเป็นแม่ที่ต้องการปกป้องลูกให้ได้รับความเป็นธรรม แยน๊ะ ได้เข้าไปช่วยเหลือลูกชาย เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมในคดีตากใบ เมื่อปี 2547 นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้น และทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิต เพื่อลูก และคนอื่นๆ ที่ ได้รับผลกระทบในชุมชน ดาวน์โหลด...  

  ===========================================================

ตอนที่ 56 บทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับผลกระทบ กรณีแยน๊ะ สะแลแม ตอนที่ 3

ตอนที่ 56 บทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับผลกระทบ กรณีแยน๊ะ สะแลแม ตอนที่ 3 บทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้หญิงผู้เป็นแม่ ที่ต้องมาทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยเชื่อมประสานสร้างความเข้าใจ และให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ร่วมกับกลุ่ม องค์กร ภาคส่วนต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ แม้ต่อมาเธอต้องสูญเสียสามีจากเหตุการณ์รุนแรงรายวันอย่างไม่มีวันกลับ   ดาวน์โหลด...

  ===========================================================

ตอนที่ 57 การสานเสวนาในชุมชนตากใบ ตอนที่ 1

ตอนที่ 57 การสานเสวนาในชุมชนตากใบ ตอนที่ 1  แยน๊ะ สะแลแม จากหญิงในชุมชน ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานกับภาคส่วนต่างๆ จนได้รับการยอมรับ  โดยเฉพาะจากหน่วยงานภาครัฐ เธอเห็นว่านี่เป็นแนวทางหนึ่งของการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน และโครงการวิจัยเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้   ได้เชื่อมประสานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในชุมชน ได้ตั้งวงพูดคุย หรือที่เรียกว่าทำสานเสวนา  เพื่อสร้างความเข้าใจและคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนตากใบ  ดาวน์โหลด...

  ===========================================================

ตอนที่ 58 การสานเสวนาในชุมชนตากใบ ตอนที่ 2

ตอนที่ 58 การสานเสวนาในชุมชนตากใบ ตอนที่ 2   การใช้สานเสวนา เป็นแนวทางหนึ่ง ในการคลี่คลายความขัดแย้งในชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ได้ตั้งวงพูดคุยกัน เพื่อสร้างความเข้าใจ และหาทางคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยสานเสวนาที่จัดขึ้นในชุมชน ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ นักวิชาการ และชาวบ้าน   ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================ตอนที่ 59 ความสัมพันธ์ของชุมชนชายแดนตากใบ

ตอนที่ 59 ความสัมพันธ์ของชุมชนชายแดนตากใบ ชุมชนบ้านจาเราะ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนไทยและประเทศมาเลเซีย วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนชายแดน ทั้ง 2 ประเทศ มีความสัมพันธ์และพึ่งพากันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เครือญาติ กันมาช้านาน   ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================

ตอนที่ 60 ความมั่นคงของชีวิตและชุมชนตากใบ

ตอนที่ 60 ความมั่นคงของชีวิตและชุมชนตากใบ แยน๊ะ สะแลแม นักวิจัยจากชุมชนบ้านจาเร๊าะ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ ในฐานะที่เธอเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง แยน๊ะเห็นว่าความยุติธรรม เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่คลี่คลายลงไปได้ และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในชีวิตและชุมชน    ดาวน์โหลด...

    ===========================================================

* หน้าเว็บนี้สนับสนุน Browser  Internet Explorer เท่านั้น

**  ดาวน์โหลด MP3 รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้
(click ขวา เลือก Save Target As .. )

Thai