ข่าว 3 มิติ : เปิดตัว “มารา ปาตานี”

Thapanee Ietsrichai's picture

ฐปณีย์ เอียดศรีไชย
กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
27-08-2015

27 สิงหาคม 2558 มีความเคลื่อนไหวสำคัญต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ 5 กลุ่มผู้คิดต่างที่รวมตัวกันในนาม มารา ได้แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ประธานองค์กร มารา ปาตานี ยืนยันว่า มารา ปาตานีจะเป็นองค์กรที่จะขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพของชาวปาตานี ที่พร้อมให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งมุสลิมและพุทธ ร่วมมือกับ มารา ปาตานี เพื่อพูดคุยสันติภาพกับรัฐบาลไทย แต่เพื่อให้เรื่องนี้เดินหน้ารัฐบาลต้องกำหนดให้การพูดคุยเป็นวาระแห่งชาติ ยอมรับ มารา ปาตานี เป็นองค์กรพูดคุยและให้การคุ้มครองทางกฏหมายกับคณะพูดคุยของ มารา ปาตานี 15 คน

http://goo.gl/sv67zd

คณะของ มารา ปาตานี ทั้ง 7 คนที่ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสื่อมวลชนวันนี้ ประกอบด้วย  (ภาพนั่งจากซ้าย-ขวา)

1.นาย อาบู นัชฮาน PULO-DSPP
2.นายอาบู ฮาฟิส อัล ฮากิม BIPP
3.นายสุกรี ฮารี BRN (หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพของ มารา ปาตานี)
4.นาย อาวัง จาบัท  BRN (ประธาน มารา ปาตานี)
5.นายหะยี อาหมัด ชูโว BRN 
6.นายเจะกูแม กูเตะ จาก GMIP
7.นายกัสตูรี มะโกตา จาก PULO-MKP

โดยก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าแกนนำ Mara patani ได้เปิดพูดคุยโต๊ะกลมกับสื่อมวลชนไทย ชี้แจงถึงที่มา องค์กร Mara patani เป็นชื่อย่อมาจาก Majis Syura Patani หรือ Patani consultative Council หรือ PCC หรือ สภาซูรอแห่งปาตานี

มารา ปาตานี ก่อตั้งครั้งแรกโดยกลุ่ม BRN เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ก่อนจะเชิญ 6 กลุ่มผู้คิดต่าง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 และประชุมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 และเริ่มพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ กับ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของไทย ที่มี พล.อ.อักษรา เกิดผล เป็นหัวหน้าคณะมาแล้ว 3 ครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม

มารา ปาตานี เป็นองค์กรที่รวมกลุ่มผู้คิดต่าง ที่เคลื่อนไหวอยู่จริงในพื้นที่คือ 6 กลุ่ม คือ BRN,BIPP,GMIP,PULO-DSPP,PULO-MKP และ PULO-p4 ที่มีนายซัมซูดิง คาน จะถอนตัวไปก่อนหน้านี้แต่ได้ทำความเข้าใจกันแล้วและพร้อมต้อนรับเข้าร่วมกับ มารา ปาตานี

ซึ่งจะเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนชาวปาตานี ในการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับรัฐบาล และเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย มารา ปาตานี  จะเชื้อเชิญทุกภาคส่วน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน นักการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน และกลุ่มชาวพุทธ ในพื้นที่ร่วมเป็นสมาชิกของ มารา ปาตานี เพื่อสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

"กระบวนการสันติภาพต้องกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อไปได้" Awang Jabat ประธาน Mara Patani

ประธาน มารา ปาตานี ยืนยันว่า การรวมตัวกันของ มารา ปาตานี เป็นการแสดงความจริงใจของฝ่ายผู้คิดต่าง ดังนั้นเพื่อให้การสร้างสันติภาพเดินหน้า มารา ปาตานี อยากเห็นความจริงใจจากรัฐบาลไทย

ผ่านข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือกำหนดให้การพูดคุยเพื่อสันติภาพ เป็นวาระแห่งชาติ ผ่านการรับรองของรัฐสภา เพราะแม้รัฐบาลชุดนี้จะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 230  ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่ไม่มีหลักประกันว่า หากเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การพูดคุยจะยังเดินหน้าต่อไป และให้ยอมรับ มารา ปาตานี เป็นองค์กรในการพูดคุย ให้คุ้มครองทางกฏมายกับ คณะพูดคุยฝ่าย มารา ปาตานี 15 คน

ที่นำโดย นาย สุกรี ฮารีย์ สามารถกลับเข้าประเทศไทยเพื่อทำงานสันติภาพอย่างเปิดเผย หากรัฐบาลไทย ยอมรับทั้ง 3 ข้อ การพูดคุยอย่างเป็นทางการก็จะเริ่มต้นขึ้น

"พวกเรา มารา ปาตานี หรือ สภาซูรอปาตานีขอเรียกร้องให้ชาวปาตานีที่ต้องการสันติภาพขอให้สนับสนุนเราอย่างเต็มที่เพราะเราจะพาความต้องการของท่านเป็นความรับผิดชอบของพวกเรา"
อาบู ฮาฟิส อัล ฮากิม คณะ Mara Patani

อาบู ฮาฟิส อัล ฮากิม คณะ มารา ปาตานี จาก BIPP และ นายสุกรี ฮารี  จาก BRN ย้ำว่า แม้ยังไม่มีคำตอบจากรัฐบาล แต่ยังมีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เพราะ การพูดคุยเพื่อสันติภาพ เป็นขบวนการหนึ่งในการต่อสู้ ดังนั้นจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะไม่มีเหตุความรุนแรง เพราะทุกกลุ่มจะมีทั้งฝ่ายการเมือง และกองกำลัง เฉพาะ BRN ก็มีนักรบในกองกำลังกว่า 9,000 คน แต่เชื่อมั่นว่า การพูดคุยจะเป็นหนทางสู่สันติภาพที่แท้จริง

การทำงานของ มารา ปาตานี จึงเป็นเหมือนฝ่ายการเมืองที่มุ่งแสวงหา การบริหารจัดการที่ดีของ ปาตานี ดารุสซาลาม แม้ทุกกลุ่มยังมีเป้าหมายสูงสุดในการต่อสู้เพื่อเอกราช หรือ Merdeka แต่ทั้งหมดสามารถหารูปแบบที่เหมาะสมได้บนโต๊ะเจรจา  ซึ่งต้องอยู่บนหลักการที่ชาวปาตานีจะมีสิทธิที่จะกำหนดชะตากรรมของตนเองได้

ขณะที่คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของไทย พล.อ.อักษรา เกิดผล รับทราบการแถลงข่าวและข้อเสนอ 3 ข้อของ มารา ปาตานี แล้ว ซึ่งได้พูดคุยกันเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ทางคณะของไทยกำลังพิจารณาทั้ง 3 ข้อเพื่อให้คำตอบในเรื่องนี้

 

Thai