เสียงของคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้เดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัย

Citizen Journalist's picture
25 พฤศจิกายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” วันนี้คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้รวมตัวจัดเวทีสานเสวนาเพื่อ 
ระดมความคิดเห็นสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานการณ์ความขัดแย้ง 

คณะทำงานวาระผู้หญิงชายเเดนใต้กว่า23องค์กร ที่ทำงานสนับสนุนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ ร่วมกันจัดเวทีรณรงค์สาธารณะ“ผู้หญิงต้อง ปลอดภัยไร้ความรุนแรง”ในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอของกลุ่มผู้หญิงในพื้นที่ชายแดนเพื่อเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และประชาชนในพื้นที่สาธารณะ 

 

สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เหลือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและผู้คนในการดำเนินชีวิตประจำวันน้อยลง การเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บเฉพาะของผู้หญิงกว่า 2,000 คนในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา จากการโดนระเบิด หรือโดนยิง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจากองค์กรประชาสังคม 23 องค์กรในนามคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ จึงลุกขึ้นมาขับเคลื่อนรณรงค์ขอพื้นที่ปลอดภัย โดยเริ่มด้วยการ จัดเวทีประชาหารือสานเสวนากันในกลุ่มผู้หญิงจากองค์กรประชาสังคมต่างๆ เพื่อค้นหาว่าพื้นที่สาธารณะใด ที่มีความหมายต่อผู้หญิง และผู้หญิงต้อง การความปลอดภัยมากที่สุดภายใต้สถานการณ์ความรุนแรง 

มาเรียม ชัยสันทนะ คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้กล่าว่า สิ่งที่กลุ่มผู้หญิงของเรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญนั้นในเรื่องของความปลอดภัยนั้นก็จะเป็น ตั้งแต่เรื่องของถนนนะคะ เรื่องของถนนที่ใช้กันอยู่นะคะ หรือว่าตลาดที่ชีวิตประจำวันต้องใช้กันอยู่นค่ะ 

ต่อจากนั้น คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ ได้เดินทางไปจัดเวทีในระดับชุมชน เริ่มจากชุมชนพหุวัฒนธรรม ที่ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา และมี  แผนขับเคลื่อนอีกในหลายชุมชน จากนั้นจะรวบรวมเสียงและข้อเสนอให้แก่ทุกฝากฝ่าย ที่จะมีส่วนช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้หญิงและกลุ่มที่เปราะบาง

 

กลิ่น โหดนวน ชาวบ้านชุมชนท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา กล่าวว่า บ้างที่เรามาร่วมงานในโรงเรียน บ้านที่ถ้าไทยพุทธไปร่วมในวัด ถ้าอิสลามเขาไปมัสยิด ส่วนมากบ้างที่เรามาร่วมที่อนามัยท่าสาปอนามัยแห่งนั้นเราจะร่วมกันไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรืออิสลาม เรากวนอะไรแล้วนะ คือว่าบูโบซูรอ คือทั้ง ไทยพุทธหรืออิสลาม เราร่วมกันได้คะ

 

ซาวียะห์ มูซา ชาวบ้านชุมชนท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลากล่าว่า ของตัวเองก็จะเป็นป้อม ชรบ และก็ถนน การสัญจรไปมานะคะ แล้วก็ตลาด แล้วก็วัด และมัสยิดเราได้สะท้อนออกมาแล้วว่ากิจวัตประจำวันเรา ตั้งแต่เช้า ตื่นนอน จงถึง เข้านอนเนี่ย ทุกพื้นที่ล้วงมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตทุกพื้นที่

 ปาตีเมาะ เปาะอิเเตดาโดะ คณะทำงานวาระผู้หญิงชายเเดนใต้กล่าว่า จากข้อเสนอของผู้หญิงในชุมชนนี้นะคะ เพื่อผลักดัน  แล้วก็ไปเสนอในระดับนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการเจรจาสันติภาพในตอนนี้เพื่อจะยื่นว่าผู้หญิงเรากังวลในเรื่องความปลอดภัยและข้อเรียกร้องในเรื่องมาตรการการดูแลความปลอดภัยอย่างไรต่อ

บนเส้นทางสู่สันติภาพชายแดนใต้ กลุ่มองค์กรผู้หญิงจะผนึกกำลังเดินหน้างานสร้างสันติภาพด้วยกันอย่างเหนียวแน่น มุ่งมั่น พร้อมมีความหวังถึงวันที่ผู้หญิงและทุกๆคนสามารถใช้ชีวิตประจำวันในพื้นที่สาธารณะได้อย่างเป็นปกติสุข ปลอดภัย และปราศจากความหวาดกลัว

พร้อมกันนี้ คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ 23 องค์กร ยังร่วมกันออกแถลงการณ์เนื่องในโอกาส วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล  ซึ่งมีใจ ความสำคัญเรียกร้องให้ ผู้ใช้กำลังอาวุธทุกฝ่ายต้องยุติการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่สาธารณะ อันได้แก่ ถนน ตลาด โรงเรียน มัสยิด วัด สถานที่ ประกอบ     กิจกรรมทางศาสน ประเพณี และวัฒนธรรมปลอดภัยมากที่สุด เพื่อไม่ให้ผู้หญิงได้รับผลกระทบ ที่นำไปสู่การเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ และ ขาดพื้นที่ ปลอด ภัย ในการใช้ชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อผู้หญิงและทุกคนในครอบครัว

 

ชมย้อนหลัง https://www.youtube.com/watch?v=siWe_yB-7Lg

 

Thai