Skip to main content

... เพื่อยืนยันถึงบรรยากาศแห่งสันติภาพและต้อ­งการส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล บรรดา ‘ช่างภาพนักปั่น’ สมาชิกกลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้ หรือ PPS ร่วมตัวกันจัดทริปปั่นจักรยาน เพื่อช่วยกันระดมทุนทรัพย์และรวบรวมสิ่งของ รวมถึงของขวัญเล็กๆ น้อยๆ เพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆ เด็กกำพร้า และนักเรียนโรงเรียนตาดีกาดารุลมะมุร บ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ความสวยงามของทิวทัศน์ และมิตรภาพของผู้คนที่นี่ สะท้อนให้เห็นถึงความหมายของ ‘สันติ’ ที่ยังคงดำรงอยู่ ...

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ในช่วงเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ที่น้องๆ เยาวชนทุกพื้นที่ควรได้รับการปกป้องและดูแล ให้พวกเขาได้เติบโตท่ามกลางบรรยากาศสังคมที่เป็นสุขและปลอดภัย 

รายงานโดยนักข่าวพลเมือง "เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้"
ออกอากาศวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส