Skip to main content
ประมวลภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี
 
(18 มกราคม 2559)