Skip to main content

สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสากล และเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงมาตลอดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ขณะเดียวกันการพยายามรักษาความมั่นคงของรัฐโดยใช้กฎหมายพิเศษ ในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่ คุณอิมรอน ซาเหาะ นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้นำเสนอความเชื่อมโยงกันของศาสนาอิสลาม สิทธิเสรีภาพ และสันติภาพชายแดนใต้ ผ่านเวทีเสวนาถอดบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า สิทธิมนุษยชนว่าจะช่วยให้เกิดสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ได้อย่างไร

สิทธิมนุษยชนเป็นอีกประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนงานสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยมีการจัดเวทีเสวนา การอบรมให้ความรู้มาตลอดแต่ก็ยังไม่เป็นที่รับรู้และเข้าใจของคนส่วนใหญ่และนี่เป็นอีกครั้งที่ได้ร่วมกันถอดบทเรียนเรื่องสิทธิในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา

นาย อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้การขับเคลื่อนเรื่องสิทธิในพื้นที่ยังไม่สามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพว่า สำหรับพื้นที่ในสามจังหวัดจำเป็นมากที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมให้คนกล้าที่จะเรียกร้องสิทธิ เพราะจะต้องมีเครือข่ายภาคประชาชนในท้องที่มาช่วยให้ความรู้ความเข้าใจ แต่ด้วยความที่สังคมบ้านเรา ชาวบ้านจะพึ่งพาผู้นำ ซึ่งบางทีผู้ใหญ่บ้าน กำนัล ซึ่งกลไกนี้มันมีปัญหาในพื้นที่เวลามันเกิดเรื่องอย่างนี้ ดังนั้นองค์กรภาคประชาชนจะทำงานตรงนี้ได้ดีที่สุด การสร้างศักยภาพให้ชาวบ้านสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิด้วยตัวของเขาเองโดยใช้องค์ความรู้ที่ให้กับชาวบ้าน

ทางด้าน นาย ฮานีฟ หยงสตาร์ ทนายความ/เลขาธิการมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ กล่าววถึงการขยายพื้นที่การทำงานเรื่องสิทธิของมุสลิมมายังพื้นที่สามจังหวัดโดยยกตัวอย่างถึง สิทธิของข้าราชการที่ถูกละเมิดสิทธิทั้งทางด้านศาสนาและสภาพความเป็นอยู่ และรวมถึงพี่น้องที่ได้รบผลกระทบจากสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้หญิง เด็ก พยายามที่จะผลักดันให้การใช้ชีวิตของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบเกิดสันติสุขในพื้นที่

นาย กิตติศักดิ์ ปัตตานี ศูนย์บูรณาการคนหนุ่มสาวเพื่อศักยภาพชุมนุมชน (YICE) หนึ่งในผู้เข้าร่วมงาน “สิทธิสู่สันติ” กล่าวว่า การที่มีองค์กร หรือพี่น้องที่มาจากต่างพื้นที่ร่วมมาทำงานประเด็นสามจังหวัดเป็นสัญญาณที่ดี แต่สิ่งสำคัญคือ วันนี้การเคารพหรือการให้คุณค่าระหว่างเพื่อนมนุษย์ ก็ถือว่าอนาคตอยากให้มีการเคารพระหว่างมนุษย์ร่วมกัน และทั่วโลกระหว่างมุสลิมและในต่างศาสนิกด้วย
ในอิสลามมีบัญญัติเรื่องสิทธิต่างๆ โดยจะให้เสรีในการเลือกนับถือศาสนา เชื่อในความเท่าเทียมและการให้เกียรติต่อเพื่อนมนุษย์ ขณะเดียวกันสิทธิในพื้นที่นี้ ก็เปรียบได้กับว่าวบูลันที่สามารถส่งเสียงดังเสมือนทุกคนร่วมกันขับขานเสียงแห่งอิสรภาพ เสรีภาพ ให้ปรากฏขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี

อิมรอน ซาเหาะ นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ รายงาน
หนึ่งในความคาดหมายสำคัญในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อจากนี้ ก็คือการขยายองค์ความรู้และยกระดับพลเมืองที่รู้สิทธิของตัวเองและต่อสู้ให้กับผู้อื่นในการเรียกร้องสิทธิความยุติธรรมด้วย เพราะเชื่อว่าสังคมที่มีคนคอยปกป้องสิทธิของกันและกันนั้นย่อมสะท้อนสังคมแห่งสันติสุข
คุณผู้ชมก็ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ผ่าน www.facebook.com/citizenthaipbs
หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 094-976-1285 “เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ”

ชมคลิป https://www.facebook.com/teeneethaipbs/videos/1063402170378152/?pnref=story