Skip to main content

28กุมภาพันธ์59 เป็นวันครบรอบ วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้ปาตานีครั้งที่3  ภายใต้แนวคิดสันติภาพเดินหน้า จึงมีเสียงสะท้อนจากนักศึกษาต่างพื้นที่ ต่อสันติภาพชายแดนใต้ ผ่านการตั้งคำถามและความคาดหวังที่อยากให้สันติภาพเดินต่อ ในมุมมองของพวกเขา

ณัฐพงษ์  บินกัดซันนักศึกษา มอ.ปัตตานี จาก กรุงเทพฯ กล่าว่า ผมมองเรื่องสันติภาพในส่วนของผมว่า ยังไม่มีการปฏิบัติส่วนของที่เป็นรูปธรรม ก็ยังเป็นนามธรรมอยู่ เราก็ไม่รู้ว่าสันติภาพที่แท้จริงคืออะไร ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะ เกิดสันติภาพจริงๆที่สามจังหวัดนี้ อยากให้อยู่ร่วมกันอยากมีความสุข

โกศล   เตบจิตร นักศึกษา มอ.ปัตตานีจาก จ.พังงากล่าว่า การพูดคุย กระบวนการสันติภาพจะไม่บรรลุถ้าพูดคุยกันแค่รัฐกับฝ่ายกระบวนการ คือภาคประชาสังคม เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ร่วมกันได้หลากหลายวัฒนธรรมแม้ว่าเราจะต่างกัน แม้ว่าในชีวิตประจำวันเราก็สามารถอยู่กันได้อย่างปกติสุข ทุกคน ทุกศาสนา ทุกเชื่อชาติสามารถอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุข อยู่กันอย่างไม่มีอคติ ในชีวิตประจำวันเราก็สามารถทำอะไรอยู่ด้วยกัน

สมฤดี แสงสุริย์กุลกิจนักศึกษา มอ.ปัตตานีจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าว่าอยากเห็นพื้นที่สามจังหวัดมีความสงบทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน คุยกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด ปกติคะที่สื่อออกข่าวว่าพื้นที่สามจังหวัดรุนแรง เราเป็นคนต่างจังหวัดสิ่งแรกที่คิดคือความหวาดระแวงอยู่แล้วว่าออกจากมหาวิทยาลัยเราจะเจอเหตุการณ์เมื่อไร เหตุการณ์จะมาอีกกี่ครั้ง เราไม่สมารถรู้ได้เลยสิ่งที่เดียวที่เรารู้คือ เราต้องระวังตัวเองไว้เพราเรามาศึกษา

 
การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมภายใต้ความแตกต่าง อย่างสงบสุข เป็นหนึ่งความคาดหวังต่อพื้นที่ ซึ่งเป็นภาพของสันติภาพ ที่พวกเขาอยากเห็น
 
ปฏิวัติ  หนูคงนักศึกษา มอ.ปัตตานีจาก จ.พัทลุงกล่าว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้หลากหลายวัฒนธรรมแม้ว่าเราจะต่างกัน แม้ว่าในชีวิตประจำวันเราก็สามารถอยู่กันได้อย่างปกติสุข ทุกคน ทุกศาสนา ทุกเชื่อชาติสามารถอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุข อยู่กันอย่างไม่มีอคติ ในชีวิตประจำวันเราก็สามารถทำอะไรอยู่ด้วยกัน
 

Heng  Sokcheaนักศึกษา มอ.ปัตตานีจาก ประเทศกัมพูชา กล่าว่า หนูคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาเยอะเพราะหนูคิดว่าเขามีความคิดความเห็นต่างกัน การที่เขานับถือศาสนา ถือว่าเป็นสิทธิของเขาและเป็นสิทธิของหนูด้วย  แต่การที่อยู่ร่วมกัน เราไม่ได้เอาความคิดมาใช่ตลอด คือเราใช่ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เราจะให้เกรียติกันทุกคน  อยากให้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆมองว่าปัตตานี ไม่ใช่พื้นที่อันตราย อยากคนของประเทศไทยทั้งหมดพื้นที่นี่สงบ มีสันติภาพ ไม่มีทะเลาะกัน ไม่มียิงกัน ไม่มีฆ่ากัน

 นี่คือเสียงสะท้อนจากคนนอก ที่เข้าใจพื้นที่ และหวังให้สันติภาพเดินต่อ โดยทุกคน ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาด้วยกัน