งานศิลปะที่ปอเนาะญิฮาด สุนทรียศาสตร์ในเส้นทางแห่งสันติวิธี

Jehabdulloh Jehsorhoh's picture

ผศ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ

 

 

อัลฮั้มดุลิ้ลละห์ ที่มีโอกาศร่วมทำบุญ โดยการนำผลงานศิลปะไปร่วมงานมาแกแต(งานเลี้ยงน้ำชาทำบุญ)และวาดภาพสดบรรยากาศปอเนาะญีฮาด เพื่อบันทึกภาพปอเนาะประวัติศาสตร์ ที่เป็นสถาบันการศึกษาแห่งจิตวิญญาน ของสังคมมลายูปาตานี หากเปรียบผืนแผ่นดินคือร่างกายของมนุษย์ ปอเนาะก็เปรียบเสมือนลมหายใจของมนุษย์ สำหรับมุสลิมมลายูปาตานี ศิลปะก็เช่นกัน หากร่างกายมนุษย์ต้องการอาหารไว้หล่อเลี้ยงร่างกายและหัวใจหรือจิตวิญญาน ศิลปะก็คืออาหารใจหรือจิตวิญญาน ข้าวปลานั้นคืออาหารกาย

 

ในฐานะคนทำงานศิลปะจะพยายามทำหน้าที่พัฒนาสังคมด้วยหลักการทางสุนทรียศาสตร์ ในเส้นทางแห่งสันติวิธี ไม่สนับสนุนความรุนแรง ผมเชื่อว่าพลังแห่งสุนทรียศาสตร์เป็นพลังที่บริสุทธิ์และทรงพลังมาก เราต้องใช้หัวใจนำกายในการพัฒนาชีวิต อย่าได้เอากายนำใจในการพัฒนาชีวิตเพราะความศรัทธานั้นรู้สึกด้วยหัวใจ ไม่ใช่สัมผัสด้วยร่างกาย เราควรที่จะพัฒนาทางจิตใจก่อนที่จะพัฒนาทางกายภาพ

 

สำหรับรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายภาพผลงานมอบให้สมทบทุนปอเนาะญีฮาด ยาซากั้ลลอฮฺฯ สำหรับผู้ที่สนับสนุนซื้อผลงานทำบุญกุศลร่วมในครั้งนี้ ขอให้อัลลอฮฺ ซบ.ทรงตอบแทนความดีงามแก่ศิลปินและผู้สนับสนุนผลงานทุกๆท่านครับ

 

 

Thai