เตรียมประชุมคณะพูดคุยสันติภาพภาคใต้ปลายเดือนนี้ ไทยผลักดันก้าวต่อไปกำหนดพื้นที่ทดลองทำเขตปลอดภัยร่วม

BBC Patani FC's picture

 

Original Link Clik Here .

 

 

เตรียมประชุมคณะพูดคุยสันติภาพภาคใต้ปลายเดือนนี้ ไทยผลักดันก้าวต่อไปกำหนดพื้นที่ทดลองทำเขตปลอดภัยร่วม

 

พลโทนักรบ บุญบัวทอง เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยกับบีบีซีไทยว่า ขณะนี้ทางคณะโดยพลเอกอักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะ ได้นำเสนอร่างกติกาการพูดคุย(ทีโออาร์) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานของทั้งสองฝ่ายและของทีมไทยให้กับนายกรัฐมนตรีแล้ว เพื่อขอความเห็นชอบ หลังจากนั้นจะกำหนดวันพบปะครั้งใหม่ระหว่างคณะพูดคุยทั้งสองฝ่าย ในเบื้องต้นคาดว่าน่าจะประชุมกันได้ไม่เกินปลายเดือนเมษายนนี้ การประชุมหนนี้นอกจากการให้ความเห็นชอบกับทีโออาร์แล้ว ยังจะมีการนำเสนอให้เริ่มการพูดคุยตามหัวข้อสามหัวข้อที่ไทยเคยเสนอไปก่อนหน้านี้ คือเรื่องการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย การพัฒนาร่วม และความยุติธรรม โดยจะเริ่มที่เรื่องการกำหนดเขตปลอดภัยก่อน

 

พลโทนักรบระบุว่า ในเรื่องการเริ่มทดลองทำพื้นที่เขตปลอดภัยนั้น ทางคณะฝ่ายไทยได้จัดทำรายละเอียดในเชิงเทคนิคเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมาจากการศึกษาการจัดทำพื้นที่เขตปลอดภัยในหลาย ๆ แห่งจากต่างประเทศที่เป็นพื้นที่ความขัดแย้ง เช่น ฟิลิปปินส์ หากได้รับความเห็นชอบในหลักการจากฝ่ายมารา ปาตานี ก็คาดว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมาศึกษาและกำหนดขอบเขต รายละเอียดต่าง ๆ ส่วนในเรื่องว่าจะกำหนดพื้นที่ไหนให้เริ่มดำเนินการนั้น จะต้องให้ทางฝ่ายมารา ปาตานีเป็นคนเลือก “ เพราะมันต้องเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถทำได้ แล้วแต่เขา จะเอาหมู่บ้าน ตำบล หรืออำเภอก็ได้” และการทำพื้นที่เช่นนี้จะต้องมีประชาชนเข้าร่วม

 

พลโทนักรบชี้ว่า เมื่อใดก็ตามที่กระบวนการทำงานก้าวหน้าไปถึงขั้นของการเลือกพื้นที่เขตปลอดภัยขึ้นมา ก็จะมีการหารือกับประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนในเรื่องของการกำหนดวิธีการรักษาความปลอดภัย หากสามารถกำหนดพื้นที่เขตปลอดภัยได้ จะเป็นครั้งแรกที่มีการทำพื้นที่เขตปลอดภัยที่เป็นการร่วมกันของสามฝ่าย คือรัฐบาล กลุ่มผู้ก่อเหตุและประชาชน แต่เลขานุการคณะพูดคุยฝ่ายไทยยังระบุว่า สิ่งสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือ การมีพื้นที่เขตปลอดภัยไม่ใช่ว่าพื้นที่นั้นจะไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเลย แต่สิ่งสำคัญคือ เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถระบุตัวได้ว่าเป็นการลงมือของใคร และสามารถติดตามได้ต่างไปจากที่อื่น ๆในเวลานี้ พลโทนักรบระบุว่า คาดว่าภายในปีนี้จะมีความคืบหน้าอาจถึงขั้นกำหนดพื้นที่ดำเนินการได้

 

 

ก่อนหน้านี้มีการพูดกันถึงว่า การพบปะหารือหนใหม่ระหว่างสองทีมหลังจากที่ตกลงยกร่างกติกาการพูดคุยหรือทีโออาร์กันได้แล้วนั้น จะเป็นการพูดคุยที่เข้าสู่กระบวนการที่เป็นทางการ แต่พลโทนักรบระบุว่า ทางฝ่ายไทยยังไม่ต้องการให้ถึงขั้นนั้น 

 

 

‪#‎ThailandSouthernConflicts‬

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai