แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project กรณีเหตุการณ์ระเบิดในวันที่ 11 เมษายน 2559

Hearty Support Group's picture

 

แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project

กรณีเหตุการณ์ระเบิดในวันที่ 11 เมษายน 2559

ขอให้ทุกฝ่ายให้การปกป้องและคุ้มครองเด็กและผู้บริสุทธิ์ ใน จังหวัดชายแดนใต้

เผยแพร่วันที่ 11 เมษายน 2559

 

เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ระลอกใหม่นับแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน หากดูจากสถิติความสูญเสียและการบาดเจ็บ จะเห็นได้ว่าในบางช่วงจำนวนผู้ได้รับผลกระทบสูงขึ้น แต่ในบางช่วงก็มีจำนวนลดลง โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็ก แต่ความรุนแรง จากระเบิดในวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 17.30 น.ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟจะนะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา ซึ่งอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จะนะ เสียชีวิต 1 นาย และได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ประชาชนได้รับบาดเจ็บ 5 ราย มีเด็กถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิต 1 ราย คือ ด.ช.อาหมัดยาซีน หมัดซัน อายุ 4 ขวบ และ เด็กได้รับบาดเจ็บ 2 รายคือ ด.ญ.อิฟฟา หมัดซันและ ด.ญ.อาชิม้ะ หมัดซัน รวมในเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บ 8 ราย

 

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครพึงปรารถนาแต่ก็มีการกล่าวอ้างถึงความจำเป็นในการกระทำเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายของตน แต่การกระทำที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อชีวิตเด็ก 4 ขวบ เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะรับได้ ทางกลุ่มด้วยใจขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กทั้งที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ และต้องกำพร้าบิดา กลุ่มด้วยใจขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และที่ได้รับผลกระทบ และขอเรียกร้องไปยังผู้ที่ใช้ความรุนแรง และ เจ้าหน้าที่รัฐดังนี้

 

• ผู้ที่ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้ควรคำนึงถึงหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในการป้องกันผลกระทบมิให้เกิดผลกระทบต่อพลเรือนโดยเฉพาะเด็กจะต้องได้รับการปกป้องและคุ้มครอง

 

• ผู้ที่ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้ควรเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน

 

• รัฐบาลควรมีมาตรการในการปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นและดำเนินการให้สอดคล้องกับกติกาสากลระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ให้การรับรอง

 

• รัฐบาลควรดำเนินการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยไม่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนและหลักกฎหมาย

 

กลุ่มด้วยใจ

 

Thai