Skip to main content

ประมวลภาพบรรยากาศการเดินขบวนรณรงค์คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพ-ปานาเระ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 โดยเริ่มต้นจากสำนักงานอิสลามกลางจังหวัดปัตตานีและมีปลายทางอยู่ที่บ้านคลองประดู่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจุดที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

ที่มา : สำนักข่าวชายขอบ http://transbordernews.in.th/home/?p=12387

ภาพโดย ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์ (เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้)