Skip to main content

รากเหง้าวัฒนธรรม วิถีเก็บเกี่ยวข้าวของชาวบาเจาะ ที่บ้านดูกู, นราธิวาส
ภาพ/คำ โดย Rida Saeyeat

ใต้บูโดขุนเขาเขียว นาเหลืองข้าวทั่วท้องทุ่ง คงคละคลุ้งกรุ่นกลิ่น เรื่องข่าวคาว

แต่ละก้านที่เราเด็ด แต่ละรวงที่เราเกี่ยว รวมกันเป็นมัดเดียว เพื่อผูกเกลียวรวมเป็นหนึ่ง
 

ค่อยๆ เกี่ยว ทีละต้น ทีละต้น สะสม ทีละเล็กละน้อย ค่อยเพิ่มพูน
 

"มื้อเที่ยงกลางทุ่ง"
 

"สาแหม" หมวกจากใบเตยหนามและเปลือกต้นสาคู มรดกทางภูมิปัญญาของคนยุคปู่ย่าตายายที่ปัจจุบันพบเห็นได้น้อยมาก
 

"Pray" ขอเพียงหัวใจศรัทธาที่ไหนก็เพียรทำ
 

เก็บข้าวเปลือกที่ได้มารวมกอง / มัดรวมข้าว / พาข้าวกลับบ้าน|
 

มากกว่าสารอาหารจากข้าว คือ การรู้คุณค่าของข้าว