แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในวันที่ 25 เมษายน 2559

Hearty Support Group's picture

แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project

กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในวันที่ 25 เมษายน  2559

ขอให้ทุกฝ่ายให้การปกป้องและคุ้มครองเด็กและผู้บริสุทธิ์ ใน จังหวัดชายแดนใต้

เผยแพร่วันที่ 27 เมษายน 2559

การร้องขอต่อผู้ใช้ความรุนแรงในห้วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้ผลเลยแม้แต่น้อย แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เราย่อท้อต่อการเรียกร้องให้หยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็ก และ ประชาชนผู้บริสุทธิ์ เพราะไม่เพียงแต่จะเกิดผลเสียหายต่อชีวิต และ ทรัพย์สิน เท่านั้น แต่ได้ทำลายอนาคตของประเทศ ทำลายโอกาสทางเศรษฐกิจ ทำลายทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และ ทำลายความศรัทธาของประชาชนต่อผู้กระทำ

ในปี 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีเด็กได้รับผลกระทบทางตรงคือเสียชีวิตจำนวน 1 คน ได้รับบาดเจ็บจำนวน 8 คน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลอบวางระเบิดในที่สาธารณะและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากรวมทั้งเด็กด้วยเช่นกัน  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้เกิดเหตุระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เด็กหญิงอายุ 6 ขวบ ได้รับบาดเจ็บ ต่อมามีเหตุยิงเข้าไปในบ้านทำให้เด็กหญิงอายุเพียง 3 ปี  8 เดือน ได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดปัตตานี

กลุ่มด้วยใจขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ พ่อและแม่ของเด็กๆ และขอเสนอแนะต่อทุกภาคส่วนดังนี้

ประชาชน

·         ควรมีความระมัดระวังต่อสถานการณ์ความไม่สงบและมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา เช่นการเฝ้าสังเกตวัตถุ สิ่งของ ต้องสงสัย

·         เมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบควรหลีกเลี่ยงสถานที่นั้นทันทีและมองหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของระเบิดซ้ำซ้อน

·         ควรแสดงออกถึงการปฏิเสธความรุนแรงเพื่อหยุดยั้งการกระทำของผู้ก่อเหตุ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง

·         ควรมีมาตรการในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะการป้องกันและขจัดความเสี่ยงต่างๆ เช่น การซ้อมแผนเมื่อเกิดเหตุการณ์ การแจ้งเตือนล่วงหน้า เป็นต้น

·         ควรพิจารณาถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งเพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน

ผู้ก่อเหตุ

·         หยุดการใช้ระเบิดในที่สาธารณะที่ไม่เพียงจะก่อให้เกิดความหวาดกลัวเพียงอย่างเดียวต่อส่งผลต่อการยอมรับของประชาชน

·         แสวงหาหนทางที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการสื่อสารถึงความต้องการขององค์กร

 

Thai