รายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ตอนที่ 61-70

wevoice's picture

===========================================================

ตอนที่ 61 ประวัติชุมชนบ้านเฑียรยา ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 


ตอนที่ 61 ประวัติชุมชนบ้านเฑียรยา ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ในอดีตเป็นชายฝั่งทะเล   ระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นแผ่นดิน มีเรื่องเล่าว่าเรือสำเภาของชาวจีน ได้เข้ามาแล้วเกิดเหตุเสากระโดงเรือหัก เฑียรยา จึงเพี้ยนมาจากภาษามลายู คือคำว่า “ตีแยลายา” หมายถึง กระโดงเรือ ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ กรีดยาง ทำนา ทำน้ำตาลโตนด เผาถ่าน ลักษณะของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นป่าสันทราย มีพืชพรรณหลากหลาย     ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================

ตอนที่ 62 ป่าสันทรายที่บ้านเฑียรยา เป็นป่าที่เลี้ยงผู้คนในชุมชนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

ตอนที่ 62 ป่าสันทรายที่บ้านเฑียรยา เป็นป่าที่เลี้ยงผู้คนในชุมชนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นป่ามหัศจรรย์ ที่มีพืชหลักกว่า 45 ชนิด คนในชุมชนสามารถพึ่งพาป่า โดยการเก็บผลิตผลที่มีอยู่ในป่ามากินและขาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้    ดาวน์โหลด... 

  ===========================================================


 

ตอนที่ 63 วัฒนธรรม ประเพณีของคนในชุมชน และความร่วมมือกันของคน 2 ศาสนา

ตอนที่ 63 วัฒนธรรม ประเพณีของคนในชุมชน และความร่วมมือกันของคน 2 ศาสนา ประเพณีของชาวไทยพุทธ ที่ทำทุกเดือน 5 คือประเพณีบูชาเทวดา ประเพณีของมุสลิม อย่างการกวนอาซูรอทำที่มัสยิดและแจกให้ทุกคนในหมู่บ้าน เมื่อมีงานแต่งงานคนไทยพุทธจะเชิญให้มุสลิมมาทำอาหาร เพื่อแขกมาร่วมงานที่เป็นมุสลิมจะได้รับประทานได้ วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละศาสนา อาจจะแตกต่างกัน แต่ก็อยู่ร่วมกันได้   ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================

ตอนที่ 64 ชุมชนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากป่าสันทราย ชาวบ้านในชุมชนมีความมั่นคงทางอาหาร

ตอนที่ 64 ชุมชนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากป่าสันทราย ชาวบ้านในชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารจากพืชและสัตว์ที่อยู่ในป่า ความมั่นคงของชีวิตของคนในชุมชนบ้านเฑียรยา คือการมีป่าที่อุดมสมบูรณ์  เพราะป่าเป็นแหล่งอาหาร สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชน  ดาวน์โหลด...

  ===========================================================ตอนที่ 65 ป่าสันทรายสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนเฑียรยา

ตอนที่ 65 ป่าสันทรายสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนเฑียรยา ป่าสันทรายได้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนมากมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างเช่น อาชีพเก็บผักป่า น้ำตาลแว่น เฉาะยางนา ดาวน์โหลด...  

  ===========================================================

ตอนที่ 66 สาเหตุที่ทำให้หลากหลายอาชีพในชุมชนเฑียรยาสูญหายไป

ตอนที่ 66 สาเหตุที่ทำให้หลากหลายอาชีพในชุมชนเฑียรยาสูญหายไป ระบบนิเวศของชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไป จากการถางป่าเพื่อสร้างถนน ขายไม้และสร้างบ้าน การเปลี่ยนแปลงของระบบน้ำในชุมชน ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น การตัดหน้าดินขาย ส่งเหล่านี้ส่งผลกระทบให้พื้นที่ป่าลงน้อยลง    ดาวน์โหลด...

  ===========================================================

ตอนที่ 67 มีแยกับผลกระทบที่เหลืออยู่ กะมีแยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวัน

ตอนที่ 67 มีแยกับผลกระทบที่เหลืออยู่ กะมีแยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวัน สามีกะมีแยถูกยิงเมื่อปี 2547 ทุกวันนี้มีชีวิตอยู่อย่างลำบาก กะมีแยมีอาชีพเผาถ่าน ขายได้กิโลกรัมละ 10 บาท อาชีพที่แม้จะให้รายได้น้อย แต่ก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงปาก เลี้ยงท้องให้กับเธอ   ดาวน์โหลด...

  ===========================================================

ตอนที่ 68 อาชีพสาวโรงงาน เมื่อต้องออกจากชุมชนไปเป็นสาวโรงงาน 

ตอนที่ 68 อาชีพสาวโรงงาน เมื่อต้องออกจากชุมชนไปเป็นสาวโรงงาน ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร แล้วทำไมต่อมาจึงลาออกจากการเป็นสาวโรงงาน เราไปฟังเสียงอดีตสาวโรงงาน 2 คนจากชุมชนบ้านเฑียรยาเล่าให้ฟังค่ะ   ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================ตอนที่ 69 การเยียวยา และการก้าวข้ามของดวงสุดา นุ้ยสุภาพ 

ตอนที่ 69 การเยียวยา และการก้าวข้ามของดวงสุดา นุ้ยสุภาพ นักวิจัยท้องถิ่นในโครงการเสียงผู้หญิงจากชุมชนบ้านเฑียรยา เธอสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป 2 คน คือพ่อและปู่ เธอมีหลักคิดในการเยียวยาตัวเองและครอบครัวอย่างไร อะไรที่ทำให้เธอก้าวข้ามความสูญเสียนั้นมาได้   ดาวน์โหลด...

 

 ===========================================================

ตอนที่ 70 บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของดวงสุดา นุ้ยสุภาพ นักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านเฑียรยา

ตอนที่ 70 บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของดวงสุดา นุ้ยสุภาพ นักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านเฑียรยา พูดถึงหลักคิดในการเยียวยาตนเอง และครอบครัว เมื่อต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่อดีตเป็นเพียงแม่บ้านเลี้ยงลูก วันนี้เธอต้องออกทำงาน และแบกรับภาระของครอบครัวไว้ เมื่อผู้ชายในครอบครัวต้องจากไป อีกทั้งครอบครัวของเธอที่เหลืออยู่ต้องอพยพโยกย้ายออกจากชุมชนมาอยู่ในเมืองเพื่อความปลอดภัย   ดาวน์โหลด...

    ===========================================================

* หน้าเว็บนี้สนับสนุน Browser  Internet Explorer เท่านั้น

**  ดาวน์โหลด MP3 รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้
(click ขวา เลือก Save Target As .. )

Thai