กลุ่มผู้หญิงสามจังหวัดภาคใต้รณรงค์เรียกร้องผู้ใช้อาวุธขอพื้นที่ปลอดภัย

BBC Patani FC's picture

 

Original Link Clik Here .

 

 

กลุ่มผู้หญิงสามจังหวัดภาคใต้รณรงค์เรียกร้องผู้ใช้อาวุธขอพื้นที่ปลอดภัย

เผยพื้นที่ 5 ประเภทที่อยากให้ปลอดทั้งอาวุธและความรุนแรง มีทั้งตลาด โรงเรียน บ้าน สถานที่ทางศาสนา และบนท้องถนน

กลุ่มผู้หญิง 23 กลุ่มในสามจังหวัดภาคใต้เตรียมอ่านแถลงการณ์ร่วมในวันนี้ ในงานรณรงค์เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย จากการเปิดเผยของลม้าย มานะการ หนึ่งในผู้ประสานงานซึ่งบอกว่า การเปิดข้อเรียกร้องวันนี้เป็นผลมาจากการเปิดเวทีและพูดคุยรับฟังความคิดเห็นของผู้หญิงจำนวนไม่ต่ำกว่า 500 คนในพื้นที่สามจังหวัด คือที่ปัตตานี สายบุรี เจาะไอร้อง บันนังสตา และตำบลท่าสาป จ.ยะลา

ผลของการพูดคุยรับฟังความคิดเห็นสรุปได้ว่า บรรดาผู้หญิงเหล่านั้นต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยในการดำรงชีวิตและทำมาหากิน จึงเป็นที่มาของการรณรงค์และออกแถลงการณ์ร่วมในวันนี้ ซึ่งข้อเรียกร้องเรื่องขอให้มีพื้นที่ปลอดภัยนี้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ถืออาวุธและใช้อาวุธ ไม่ว่าฝ่ายขบวนการหรือฝ่ายรัฐ

“เราไม่ไปยุ่งกับเรื่องของความขัดแย้ง แต่เราต้องการให้พวกเขาฟังเสียงของประชาชน เพราะพวกเขาบอกว่าพวกเขาทำเพื่อประชาชน ตอนนี้ประชาชนบอกแล้วว่าต้องการพื้นที่ปลอดภัย”

ลม้ายบอกว่า พื้นที่ที่กลุ่มผู้หญิงต้องการทั้งห้าประเภท อาจไม่ใช่พื้นที่สาธารณะทั้งหมด แต่เป็นพื้นที่ที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตร่วมกัน นอกจากข้อเสนอที่ถือเป็นข้อเรียกร้องต่อกลุ่มใช้อาวุธแล้ว กลุ่มผู้หญิงเองก็จะพยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยการรักษาหมู่บ้านให้สงบ ดูแลตัวเอง สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อลดการที่จะต้องไปพึ่งพาพื้นที่อื่นและลดการเดินทางลง แต่ในส่วนของข้อเรียกร้องต่อฝ่ายอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้อาวุธนั้น เป็นข้อเรียกร้องในเชิงนโยบายและต่อการกำหนดแนวปฏิบัติ แต่ในเชิงของกลไก ทางกลุ่มยังไม่มีข้อเสนอ นอกเสียจากให้พื้นที่เหล่านี้เป็นเขตปลอดอาวุธและความรุนแรง

ลม้ายชี้ว่า การร่วมมือกันทำงานของกลุ่มผู้หญิงยี่สิบกว่ากลุ่มในปัจจุบันนับเป็นอีกย่างก้าวหนึ่งของการทำงานร่วมกัน หลังจากที่รวมตัวกันเมื่อสองปีที่แล้ว ขณะนี้กลุ่มผู้หญิงมีการจัดขบวนและสามารถทำงานร่วมกันได้ คาดว่าต่อไปกลุ่มผู้หญิงจะเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม

 

ภาพจาก Muhammadayub Pathan

 

 

 

 

Thai