แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project เรื่อง การใช้ระเบิดในที่สาธารณะและสิทธิที่จะมีชีวิตรอดของเด็ก

Hearty Support Group's picture

แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project

เรื่อง การใช้ระเบิดในที่สาธารณะและสิทธิที่จะมีชีวิตรอดของเด็ก

 

เรียน ผู้ก่อเหตุความรุนแรง, เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และ ประชาชน

 

เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าเศร้าเมื่อได้ยินเด็กได้รับบาดเจ็บจากระเบิดที่อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ซึ่งห่างจากเหตุการณ์ที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสเพียง 5 วัน กลุ่มด้วยใจเคารพในการปฏิบัติการทางทหารของผู้ที่ก่อเหตุเพื่อแสดงออกถึงความต้องการทางการเมือง เคารพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชน และเคารพในการดูแลลูกหลาน พี่น้อง ของประชาชน แต่ ทำไม ทำไม และทำไม ในปี 2559 เพียงย่างเข้าเดือนที่ 5 ก็มีเด็กที่เสียชีวิต 1 คน และได้รับบาดเจ็บจำนวน 10 คน เฉลี่ยเด็กจะได้รับบาดเจ็บเดือนละ 2 คน

ตัวเลข สถิติ อาจทำให้เรามองไม่เห็นความรู้สึก ความเจ็บปวด ที่เด็ก หรือ บุคคลที่รายล้อมรอบตัวเขาได้รับ และต้องใช้เวลาเยียวยา รักษาบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจอีกยาวนานเท่าไร โอกาสที่เขาจะเติบโตอย่างมีศักยภาพเทียบเท่ากับเด็กทั่วๆไป จะทำได้ไหม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อเด็กส่วนใหญ่มาจากเหตุวางระเบิดในที่สาธารณะ และ เป็นการใช้ระเบิด 2 ครั้ง ในสถานที่เดียวกัน ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เราจะไม่ละเมิดสิทธิเด็ก ไม่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั้นกลุ่มด้วยใจเชื่อมั่นว่าหากทุกคนทุกฝ่ายทั้งผู้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน จะทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองแด็กร่วมกันโดยการไม่ใช้ระเบิดในที่สาธารณะ หรือ หลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดกับเด็ก คงจะเป็นเรื่องที่ดีมากและเป็นสิ่งที่อยากจะเห็นในอนาคตอันใกล้ว่า ไม่มีเด็กที่เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บอีก

ด้วยความเคารพ

  กลุ่มด้วยใจ

 

 

Thai