มนุษยสัมพันธ์?

ฉันตั้งคำถาม คุณคือคำตอบ's picture

โดย มูบารัด สาและ

 

มนุษยสัมพันธ์?

 

 
 
 
 
เมื่อไม่นานมานี้ผมได้อ่านบทความเกี่ยวกับ ’ ชีวิตที่ดี การวิจัยที่ยาวนานที่สุด ’ บทความข้างต้นที่กล่าวถึง เป็นการสำรวจคนกลุ่มหนึ่งที่มีอายุ 10-16 ปี และวัยรุ่นช่วงชั้นปีที่สอง การวิจัยใช้เวลาไปถึง75ปี จากกลุ่มคนทั้งหมด 700 กว่าชีวิต ปัจจุบันเหลือผู้ถูกวิจัย 60 คนเท่านั้น คนที่รอดชีวิตจากการวิจัย บอกเป็นคำตอบเดียวกันว่า เหตุผลที่พวกเขามีชีวิตอยู่ถึง 90 ปี มิใช่เพียงการดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอหรือเลือกกินอาหารดีๆเท่านั้น แต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อายุยืนยาวมากขึ้น มาจากการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อเครือญาติหรือแม้กระทั่งเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
 
การวิจัยดังกล่าวยังสรุปอีกว่า ช่วงแรกเริ่มของการวิจัย กลุ่มคน 80 % ส่วนมากจะให้ความสำคัญต่อทรัพย์สินเงินทองเพื่อชีวิตที่ดีในอนาคต และอีกกลุ่มหนึ่ง 60% สร้างชีวิตเพื่อชื่อเสียงของพวกเขาเอง 
 
แต่บทสรุปของความสุขโดยสมบูรณ์ พวกเขาไม่ได้ต้องการชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินเงินทองที่เป็นตัวพิสูจน์ได้ว่า เงินทองเป็นของนอกกาย เราไม่อาจซื้อความสุขจากมันได้เลย
 
ทุกครั้งที่ผมตั้งคำถาม ชีวิตที่ดีมาจากการเชื่อมความสัมพันธ์จริงหรือ ทำให้ผมกลับไปมองถึงหะดิษ(คำพูดหรือกระทำของท่านศาสดามูฮัมหมัด)ของท่านนบีมูฮัมหมัด ซ.ล. ว่า " ท่านทั้งหลาย จงศึกษาดูจากตระกูล ของพวกท่าน ในการเชื่อมสัมพันธ์ กับเครือญาติ ของพวกท่าน เพราะการเชื่อมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องนั้น สร้างความรักใคร่ให้กับครอบครัว สร้างความมั่นคงในทรัพย์สิน และเพิ่มพูนอายุขัยให้ยืนยาว ”  
 
ท่านนบีของเราได้กำชับสั่งใช้อุมัร(ประชาชาติ)ของท่านจงเชื่อมความสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ซึ่งเราจะรู้ได้ว่าความสุขและสุขภาพที่ดีนั้น มาจากความสุขที่ได้พูดคุยกับญาติพี่น้อง ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน เป็นความสำคัญที่เราควรสร้างมิตรไมตรีให้ดีมากขึ้น เพื่อสุขภาพจิตของเราจะได้ไม่บกพร่อง รวมไปถึงเป็นการปิดกั้นความเศร้าหมองจากการโต้เถียงทะเลาะวิวาท ซึ่งทำให้เราไม่ต้องกลุ้มใจถึงปัญหาที่จะมากระทบจิตใจของเราเอง
 
ญาติพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อชีวิต ท่านนบีมูฮัมหมัดของเราได้บอกถึงบทลงโทษถึงอุมัร(ประชาชาติ)ของท่านที่ตัดขาดญาติมิตรว่า ‘ ไม่มีบาปใดเหมาะสมที่อัลลอฮฺจะเร่งรีบลงโทษผู้ทำบาปนั้นในโลกนี้พร้อม ๆ กับสะสมการลงโทษไว้ให้เขาในโลกหน้า ยิ่งไปกว่า ความอยุติธรรม และการตัดสัมพันธ์เครือญาติ ’ นี่คือส่วนที่พี่น้องมุสลิมจะต้องระมัดระวังในบทลงโทษ และอย่าสร้างความเสียหายหรือฟิตนะห์(การสร้างปัญหาระหว่างเพื่อนมนุษย์)ในบรรดากลุ่มญาติของเราเอง
 
ทั้งหมดไม่ใช่เพื่อการสร้างมิตรไมตรีที่ดีเท่านั้น หากเป็นเราที่ควรเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่ตัดขาดญาติมิตรกับเรา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกครั้ง

เครดิตภาพ:http://www.hindimilap.com/wp-content/uploads/2015/05/good-friends.jpg

Thai