สิทธิวิวาทะ นิติวิทยาศาสตร์ในทรรศนะอิสลาม

รายการสิทธิวิวาทะ's picture

 

รายการสิทธิ...วิวาทะ ตอน นิติวิทยาศาสตร์ในทรรศนะอิสลาม ออกอากาศทางทีวีไทย วันอังคาร เวลา 11.00 น เป็นต้นไป  

สัปดาห์นี้มี 2 ประเด็นหลักที่จะร่วมกันหาคำตอบคือ

(1) หลักการอิสลามสนับสนุนการแสวงหาพยานหลักฐานด้านนิติเวช-นิติวิทยาศาสตร์เพื่อไม่ให้คนผิดลอยนวลอย่างไร มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนหรือไม่

(2) ความไม่รู้ของสังคมในเรื่องนี้คืออะไร และจะช่วยกันแก้ไขอย่างไร

ผู้เข้าร่วมรายการ

• นายศักดิ์ชัย อัศวินอานันท์ รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีแรงงานเขต 9 สำนักงานอัยการสูงสุด

• นพ.กิตติศักดิ์ ศรีพงษ์ อาจารย์ประจำหน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• นพ.อนันตชัย ไทยประทาน ที่ปรึกษาสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย

• ดร.วันอับดุลกอเดร์ แวมุสตอฟา รองเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา

Thai