สิทธิวิวาทะ ศิลปะ..วัฒนธรรม..กับสันติภาพชายแดนใต้

รายการสิทธิวิวาทะ's picture

สิทธิวิวาทะ ศิลปะกับสันติภาพ

สิทธิวิวาทะตอน "ศิลปะ...วัฒนธรรม...กับสันติภาพชายแดนใต้" เป็นรายการตอนพิเศษเพื่อนำเสนองานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม "ตันหยงบุหงา...อุทยานศิลปวัฒนธรรมมลายูปาตานี" ซึ่งจัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายองค์กรร่วมจัดในพื้นที่

ผู้ร่วมรายการ

1. เจ๊ะแยนะ บาเก๊าะลีวาเมาะ ผู้แสดงมะโย่ง

2. ซานูซี มามะ ผู้แสดงสีละ

3. อาแว อาแว หัวหน้าคณะวายังกูเละ

4. อาแว ยามะลา ผู้แสดงดิเกร์ฮูลู เสียงทองนากอ

5. เด็กชายนูร์ฮาฟีซี อาแว ผู้แสดงดิเกร์ฮูลู คณะศรีราชวังจะบังติกอ รร.เทศบาล

6. มะยานัม อูมา ช่างเขียนลายเรือกอและ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

7. ตีพะลี อะตะบู ช่างแกะสลักกริช อ.รามัน 

 

 

 

 

Thai