อาณาจักรดุอาอิฟติตาห์

mharicy's picture

 

 

อาณาจักรแห่งดุอาอิฟติตาห์

http://www.alhassanain.com/thai/

 

ถอดความจากดุอาอิฟติตาห์ (ดุอายามค่ำคืนในเดือนรอมฏอน)
 

โอ้ อัลลอฮ์ ข้าพระองค์ขอเริ่มต้นการเทิดไท้ ด้วยการสรรเสริญพระองค์

เพราะพระองค์ทรงผลักดัน(ข้าฯ)สู่ความถูกต้อง ด้วยกรุณาธิคุณที่พระองค์มี

และข้าฯก็เชื่อมั่นมิเสื่อมคลายว่า พระองค์คือผู้มีความเมตตาเหนือผู้ใดในห้วงแห่งอภัยทานและความเอื้ออารีย์

แต่พระองค์ก็เป็นผู้สำเร็จโทษที่เด็ดขาดยิ่งกว่าผู้ใด ในห้วงแห่งการลงทัณฑ์และความพิโรธ

และพระองค์เป็นจอมราชันย์ที่ยิ่งใหญ่ ในห้วงแห่งความเกรียงไกรและเกริกเกียรติ

โอ้ อัลลอฮ์ พระองค์ทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์วิงวอนขอดุอาจากพระองค์

ฉะนั้น ขอพระองค์ทรงสดับฟัง โอ้ ผู้ทรงสดับฟังคำสรรเสริญของข้าฯ

และขอทรงตอบรับ โอ้ผู้เอื้ออาทรต่อคำขอของข้าฯ

และขอทรงลดหย่อน (การลงทัณฑ์) โอ้ ผู้อภัยความพลาดพลั้งของข้าฯ

โอ้พระผู้อภิบาลของข้าฯ ความทุกข์เข็ญตั้งมากมายเท่าใดแล้ว ที่พระองค์ทรงแก้ไข

และความโศกเศร้าครั้งแล้วครั้งเล่า ที่พระองค์ทรงขจัดสิ้น

และความผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วน ที่พระองค์ทรงไม่ถือโทษ

และความเอื้ออารีย์อันมหาศาล ที่พระองค์ทรงแผ่ขจรไกล

และบ่วงโซ่แห่งภัยพิบัติ (บะลา) มากมายเพียงใด ที่พระองค์ทรงบั่นออก

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ ผู้ทรงไม่มีคู่ครอง และไม่มีบุตรธิดา

และไร้ซึ่งภาคีหุ้นส่วนในอำนาจปกครองของพระองค์

และไม่ต้องพึ่งพาผู้ใดเพื่อกู้สถานภาพ

และ(เพราะเหตุนี้ มวลมนุษย์)จึงควรเทิดไท้อย่างสมเกียรติ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ อันเป็นการสรรเสริญทุกวิธี แด่ทุกความโปรดปรานจากพระองค์

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์

ผู้ทรงไม่มีผู้ใดบังอาจทัดทานอำนาจของพระองค์ และไม่มีผู้ใดบังอาจโต้แย้งในกิจการของพระองค์

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ ผู้ทรงไร้ภาคีในการสรรสร้างสรรพสิ่งต่างๆ

และไม่มีผู้ใดเปรียบปานในความยิ่งใหญ่ของพระองค์

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ องค์ผู้ซึ่งกิจและการสรรเสริญพระองค์เป็นที่ประจักษ์เหนือปวงบ่าว

และเกียรติภูมิของพระองค์เป็นที่ปรากฎเนื่องด้วยความเอื้ออารีย์

พระองค์คือผู้ทรงแผ่หัตถาแห่งเมตตาธรรมด้วยความเอื้ออาทร

ในลักษณะ ที่ไม่มีวันที่ขุมคลังอันไร้ขอบเขตของพระองค์จะพร่องลง

และการมอบรางวัล(แด่ปวงบ่าว)ก็มิได้เพิ่มพูนสิ่งใดแก่พระองค์นอกจากความจุน เจือเกื้อกูล (ต่อบ่าวของพระองค์)

แท้จริงพระองค์ทรงเกริกเกียรติและทรงเป็นผู้ประทานอย่างยิ่งยวด

โอ้ อัลลอฮ์ ข้าพระองค์ขอในสิ่งอันเล็กน้อยจากขุมคลังอันมหาศาล ซึ่งข้าฯมีความต้องการอย่างยิ่งยวด(ต่อสิ่งเล็กน้อยนั้น)

โดยที่พระองค์มิได้ทรงต้องการมันแต่กาลใดทั้งสิ้น

ในขณะที่ความโปรดปรานนี้เป็นสิ่งมีค่ามหาศาลสำหรับข้าฯ

แต่เป็นสิ่งง่ายดายและมิได้สลักสำคัญใดๆต่อพระองค์

โอ้ อัลลอฮ์ แท้จริงการอภัยโทษของพระองค์ที่มีต่อบาปกรรมของข้าฯ

และการไม่ถือโทษเอาความต่อความผิดพลาดและการละเมิดครั้งแล้วครั้งเล่าของ ข้าฯ

และการที่พระองค์ช่วยปกปิดพฤติกรรมต่ำทรามของข้าฯ

และการที่พระองค์อดทนต่ออาชญากรรมทางกิเลสของข้าฯ ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ทั้งที่พฤติกรรมเหล่านี้เป็นความผิดที่ข้าฯกระทำโดยตั้งใจ

(ความเมตตาเหล่านี้ของพระองค์) ได้ทำให้ข้าฯ ลืมตัวและบังอาจขอพระองค์ในสิ่งที่ข้าฯมิได้คู่ควรเลยแม้แต่น้อย

(แต่) พระองค์ก็ประทานให้ข้าฯด้วยความเมตตา และแสดงเดชานุภาพของพระองค์ให้ข้าฯประจักษ์

และแจ้งให้ข้าฯทราบถึง(ความเป็นไปได้ใน)การที่พระองค์จะตอบรับ(คำขอ)

(ด้วยเหตุนี้) ข้าฯจึงไม่หวั่นเกรงที่จะวิงวอนอ้อนขอจากพระองค์

และสามารถเอ่ยขอพระองค์ด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยโดยไม่หวาดระแวง

และไม่รู้สึกละอายใดๆ ที่ข้าฯสามารถออดอ้อนฉอเลาะพระองค์ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ

(และในการนี้) หากเกิดความล่าช้าในการตอบสนองความต้องการของข้าฯ ข้าฯกลับบังอาจตำหนิพระองค์ด้วยความเขลาของข้าฯเอง

ซึ่งการล่าช้าดังกล่าวอาจเป็นผลดีต่อตัวข้าฯเองก็เป็นได้

ทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงทราบดีถึงต้นสายปลายเหตุของสิ่งต่างๆ

ข้าฯมิเคยเห็นเจ้านายผู้เอื้ออารีย์ผู้ใดจะอดทนต่อบ่าวผู้ต่ำทรามดังตัวข้าฯ ได้อย่างพระองค์เลย

โอ้ องค์อภิบาลของข้าฯ พระองค์เคยเชื้อเชิญข้าฯแต่ข้าบังอาจผินหลังให้พระองค์

และพระองค์เคยมอบความรักให้ข้าฯ แต่ข้าฯกลับแสดงท่าทีเป็นศัตรูต่อพระองค์

พระองค์เคยแสดงความเอ็นดูต่อข้าฯ แต่ข้าฯปฎิเสธความเอ็นดูของพระองค์

ราวกับว่าข้าฯมีบุญคุญต่อพระองค์เสียกระนั้น

แต่(พฤติกรรม) เหล่านี้ทั้งหมดของข้าฯ ก็ไม่สามารถทัดทานความเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์ที่โปรยปรายสู่ข้าฯ ด้วยความเอื้ออาทรที่พระองค์มี

ดังนั้น ขอพระองค์ทรงเมตตาแก่บ่าวผู้โง่เขลาของพระองค์

และโปรดทรงเอื้อเฟื้อแก่เขาด้วยศักดิและสิทธิแห่งความเกื้อกูลของพระองค์

เพราะแท้จริงพระองค์คือผู้เอื้อเฟื้อเกื้อกูล

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์ ผู้เป็นจ้าวแห่งการปกครองทั้งผอง

ผู้อำนวยให้เรือล่องในทะเลไกล

ผู้คงไว้ซึ่งอำนาจการควบคุมสายลมที่พัดพา

ผู้บัญชาการผลิดอกของรุ่งอรุณ

ผู้เป็นธรรมนูญใน(วันแห่ง)การพิพากษา

ผู้อภิบาลสากลโลก

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์ในการที่พระองค์ทรงอดทน
แม้พระองค์จะ ทรงทราบดี(เกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าฯ) ก็ตาม

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์ในการที่พระองค์ทรงอภัยโทษ
แม้พระองค์ จะทรงมีเดชานุภาพ(ในการลงทัณฑ์ข้าฯ) ก็ตาม

และขอสรรเสริญแด่พระองค์ในความอดกลั้นอันยาวนานของพระองค์แม้ทรงพิโรธ
ทั้งที่พระองค์ทรงสามารถสำเร็จโทษได้ทุกเมื่อตามที่พระองค์ทรงประสงค์

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์

ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งมวล ผู้แผ่กระจายปัจจัยยังชีพ(ริซกี)

ผู้ผ่าราตรีให้เกิดรุ่งอรุณ

ผู้คงไว้ซึ่งบารมีและความโอบอ้อมอารีย์และการโปรยปรายความโปรดปราน

ผู้ทรงห่างไกลแสนไกลในแง่ที่ไม่อาจมองเห็นพระองค์

แต่ใกล้เหลือคณาในแง่ที่พระองค์ทรงได้ยินแม้เสียงกระซิบกระซาบ

เกริกเกียรติแด่พระองค์

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์

ผู้ทรงปราศจากซึ่งผู้ชิงอำนาจที่ทัดเทียมพระองค์

และไร้ซึ่งผู้เปรียบปานที่มีความคล้ายคลึงกับพระองค์

และไร้ผู้หนุนหลังที่สามารถผลักดันและให้การช่วยเหลือพระองค์

พระองค์ทรงมีชัยเหนือเหล่าผู้ทรงอิทธิพลทั้งหลายด้วยบารมีของพระองค์

และเหล่าผู้ทรงอำนาจต่างยอมสยบต่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์

และพระองค์ทรงพิชิตทุกสถานะได้ด้วยพลานุภาพของพระองค์เอง

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์

ผู้ทรงตอบคำอ้อนวอนของข้าฯยามที่ข้าฯอ้อนวอนพระองค์

และทรงสงวนไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าฯแม้ยามที่ข้าฯกำลังหมกมุ่นอยู่กับการ ฝ่าฝืนพระองค์

และทรงเพิ่มพูนเนียะอ์มัต (ความโปรดปราน) แก่ข้าฯ ทว่าข้าฯกลับไม่สำนึกในบุญคุณของพระองค์

ของกำนัลอันเลอค่าที่พระองค์ประทานแก่ข้าฯ ช่างมากมายเสียนี่กระไร

และวิกฤติการณ์วิปโยคกี่ครั้งแล้วที่พระองค์ทรงปกปักษ์ข้าให้ปลอดภัย

และความรื่นรมย์อันหวานชื่นมากมายเท่าใดที่พระองค์ทรงบันดาลแก่ข้าฯ

ด้วยการนี้ ข้าฯขอสดุดีแด่พระองค์โดยดุษฏี

และขอรำลึกถึงพระองค์ด้วยการสรรเสริญว่า มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์

ผู้ทรงมิถูกเพิกถอนบารมี และประตู(การติดต่อ) ของพระองค์มิถูกปิดลง

และผู้วอนขอพระองค์จะไม่มีวันถูกขับไล่

และผู้คาดหวังในพระองค์จะไม่มีวันสิ้นหวัง

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์

ผู้ทรงประโลมความปลอดภัยแด่ผู้หวาดกลัว

และทรงกู้ภัยแก่ผู้บำเพ็ญความดี (ศอลิฮีน)

และทรงเชิดชูผู้ถูกกดขี่

และจะทรงลดสถานะของเหล่าผู้คลั่งอิทธิพล

และทรงทำลายเหล่าราชันย์ และจะทรงแทนที่ด้วยกลุ่มบุคคลอื่น

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์

ผู้ทรงบดขยี้ผู้ผงาดตน

ผู้ทรงทำลายล้างเหล่าอธรรม

ผู้ทรงจับกุมผู้หลบหนี

และทรงลงทัณฑ์เหล่าผู้กดขี่

ทรงเป็นผู้ตอบคำโอดครวญของผู้แสวงหาการช่วยเหลือ

และทรงเป็นศูนย์รวมคำร้องของเหล่าผู้แสวงหา

และทรงเป็นที่พึ่งพาอันอุ่นใจของผู้ศรัทธา

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์

พระองค์เป็นผู้ที่ฟากฟ้าและองคาพยัพของพสุธาลั่นเสียงอสุนิบาตด้วยความเกรง กลัวพระองค์

และผืนพิภพตลอดจนผู้พัฒนาแผ่นดินต่างสั่นสะท้าน

และท้องทะเลโหมเกลียวคลื่นพร้อมกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัย ณ ความลึกของมัน

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่อัลลอฮ์

ผู้ทรงนำทางเราสู่ทางนำนี้ (ศาสนาอันถูกต้อง)

และหากพระองค์ไม่นำทางเราไซร้ เราย่อมไม่ได้รับการเอื้อเฟื้อทางนำอย่างแน่นอน

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่อัลลอฮ์

ผู้ทรงสร้าง แต่มิทรงถูกสร้าง

และเป็นผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ แต่มิทรงรับปัจจัยใดๆ

ผู้ทรงเอื้อเฟื้ออาหาร แต่มิทรงรับมอบอาหารจากผู้ใด

ผู้ทรงบันดาลความตายแก่ผู้มีชีวิต และทรงชุบชีวิตผู้ตาย

และพระองค์ทรงดำรงชีพอยู่โดยปราศจากมรณภาพ

สิ่งดีงามทั้งมวลอยู่ใต้อาณัติของพระองค์

และพระองค์เท่านั้นที่ทรงมีพลานุภาพเหนือทุกสิ่ง

โอ้ อัลลอฮ์

ขอทรงประสาทพรแด่มุฮัมมัด ผู้เป็นบ่าวและศาสดาของพระองค์

ผู้เป็นได้รับความไว้วางพระทัยและความชื่นชมโดยพระองค์

ผู้เป็นที่รักและได้รับการเลือกสรรโดยพระองค์ในหมู่สิ่งถูกสร้างทั้งหมดของ พระองค์

ผู้ปกปักษ์อารักขาความเร้นลับของพระองค์และเผยแผ่สาส์นของพระองค์

ขอทรงประสาทพรด้วยพรอันประเสริฐสุด และดีที่สุด และวิจิตรที่สุด และสมบูรณ์ที่สุด

และบริสุทธิที่สุด และงอกงามที่สุด และรื่นรมย์ที่สุด และสะอาดที่สุด

และยั่งยืนที่สุด และมากมายที่สุดที่พระองค์เคยประสาทพร

และเคยอำนวยความจำเริญ และเคยหลั่งเมตตา

และเคยมอบความอาทร และเคยยกย่องผู้ใดในปวงบ่าวของพระองค์

และในหมู่ศาสดาและศาสนทูตของพระองค์

และในหมู่ผู้ได้รับการเลือกสรร และมวลผู้เทิดเกียรติพระองค์ในจำนวนสิ่งถูกสร้างของพระองค์

โอ้ อัลลอฮ์ ขอทรงประสาทพรแด่อลี

ผู้บัญชาการศรัทธาชนทั้งผอ

ง และเป็นผู้รับคำสั่งเสียจากศาสนทูตแห่งพระผู้อภิบาล

อลีผู้เป็นบ่าวและเป็นกัลญาณมิตรของพระองค์

และเปรียบดังน้องของศาสดาของพระองค์

และเป็นข้อพิสูจน์ของพระองค์เหนือสิ่งถูกสร้างทั้งมวลของพระองค์

และเป็นสัญลักษณ์ที่ใหญ่ยิ่งของพระองค์ และเป็นข่าวคราวอันยิ่งใหญ่จากพระองค์

และขอทรงประสาทพรแด่สตรีผู้ยืนยันถึงสัจธรรม

สตรีผู้สะอาดบริสุทธิ ฟาฎิมะฮ์ ประมุขหญิงแห่งอิสตรีทั้งมวล

และขอทรงประสาทพรแด่ผู้สืบสานเมตตาธรรมทั้งสองท่าน

และผู้นำสู่ทางนำทั้งสองท่าน ฮะซัน และ ฮุเซน

ผู้เป็นประมุขยุวชนแห่งสรวงสวรรค์

และขอทรงประสาทพรแด่เหล่าผู้นำมวลมุสลิม

อลี บุตร ฮุเซน และมุฮัมมัด บุตร อลี และญะฟัร บุตร มุฮัมมัด

และมูซา บุตร ญะฟัร และอลี บุตร มูซา และมุฮัมมัด บุตร อลี

และอลี บุตร มุฮัมมัด และฮะซัน บุตร อลี

และผู้สืบสานที่ชี้นำทาง อัลมะฮ์ดี (บุคคลเหล่านี้)

ล้วนเป็นข้อพิสูจน์ของพระองค์เหนือปวงบ่าวและเหล่าผู้ธำรงสัตย์ของพระองค์ใน แว่นแคว้นต่างๆ

ขอให้การประสาทพรทั้งหมดนี้เป็นการประสาทพรที่มหาศาลและยั่งยืนนาน

โอ้ อัลลอฮ์ ขอทรงประสาทพรแด่ผู้ดำรงภารกิจที่พระองค์มอบหมาย

ผู้ที่จะยืนหยัดขึ้นเป็นความหวัง(ของมนุษยชาติ) และความยุติธรรมที่(มนุษยชาติ) เฝ้ารอคอย

ขอพระองค์ทรงห้อมล้อมเขาไว้ในในวงอารักขาของมวลมลาอิกะฮ์ผู้ใกล้ ชิด(พระองค์)

และขอทรงอุปถัมป์เขาไว้ด้วยดวงวิญญาณศักดิสิทธิ (รูฮุลกุดุส) เถิด โอ้พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

โอ้ อัลลอฮ์ ขอทรงลิขิตเขาให้เป็นผู้เชิญชวนสู่คัมภีร์ศักดิสิทธิของพระองค์

และให้ดำรงตำแหน่งผู้ลุกขึ้นต่อสู้ด้วยศาสนาของพระองค์

ขอทรงอำนวยให้เขาได้สืบทอด(อำนาจปกครอง)เหนือแผ่นดิน

ดังที่พระองค์เคยอำนวยให้บรรพชนก่อนหน้าเขาได้รับการสืบทอดแล้ว

ขอทรงอำนวยให้ศาสนาของเขา(อันเป็นศาสนาที่พระองค์พอใจ) ยืนหยัดรองรับเขา

และขอทรงสลับเปลี่ยนความเกรงภัยให้กลายเป็นความปลอดภัยแก่เขา

(เพื่อ) เขาจะได้สักการะภักดีต่อพระองค์(อย่างสมบูรณ์) และไม่เว้นใจไฝ่ภาคีอื่นใด

โอ้ อัลลอฮ์ ขอทรงเทิดเกียรติภูมิแด่เขา

และขอทรงให้การเชิดชู(ผู้อื่น) ด้วยเกียรติของเขา

และขอทรงให้การช่วยเหลือเขา และมอบชัยชนะด้วย(สองมือของ)เขา

ขอทรงช่วยเหลือเขาด้วยการช่วยเหลืออันเกริกเกียรติ

และขอทรงพิชิตแก่เขา ด้วยชัยชนะที่ง่ายดาย และขอทรงมอบตำแหน่งการปกครองแห่งผู้มีชัยชนะแก่เขา

โอ้ อัลลอฮ์ ขอทรงอำนวยให้เขาเป็นผู้เผยศาสนธรรมของพระองค์และวัตรปฎิบัติของศาสนทูตของ พระองค์

เพื่อมิให้ถ้อยสัจธรรมใดถูกบดบังเพียงเพราะความหวาดระแวงมนุษย์คนใด

โอ้ อัลลอฮ์ แท้จริงเราทุกคนถวิลหาพระองค์(เพื่อทรงประทาน) รัฐบาลที่เอื้ออารีย์

เพื่อพระองค์จะทรงเชิดชูอิสลามและมวลมุสลิมโดยรัฐบาลดังกล่าว

และทรงให้ความต่ำต้อยบังเกิดแก่ความไม่ซื่อสัตย์ (นิฟาก) และเหล่าบุคคลหน้าไหว้หลังหลอกทั้งหลายโดยผ่าน(การบังคับใช้กฏหมาย ของ)รัฐบาลดังกล่าว

และขอทรงบันดาลให้เราทุกคนเป็นผู้เชิญชวนสู่การภักดีต่อพระองค์

และให้เราเป็นผู้นำสู่แนวทางของพระองค์

และขอทรงประทานเกียรติยศทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแก่เราโดยรัฐบาลดังกล่าว

โอ้ อัลลอฮ์ ขอทรงประทานศักยภาพแก่เราในอันที่จะสามารถปฎิบัติตามสัจธรรมที่พระองค์ทรง สอนแก่เรา

และขอทรงนำเราสู่การแก้ไขข้อบกพร่องที่เราเคยปล่อยปละละเลย

โอ้ อัลลอฮ ขอทรงรวบรวมเราให้เป็นปึกแผ่นด้วยศักยภาพของเขา (อิมามมะฮ์ดี)

และขอทรงประสานความแตกแยกในหมู่เราด้วยศักยภาพของเขา

และขอทรงเชื่อมต่อความกระจัดกระจายของเราด้วยศักยภาพของเขา

และขอทรงเพิ่มพูนจำนวนอันน้อยนิดของเราด้วยศักยภาพของเขา

และขอทรงเชิดชูพวกเราให้พ้นจากความต่ำต้อยด้วยศักยภาพของเขา

และขอทรงใช้ความมั่งมีบำบัดความยากไร้ของเราด้วยศักยภาพของเขา

และขอทรงให้เราสามารถชดใช้หนี้สินด้วยศักยภาพของเขา

และขอทรงปิดกั้นความยากจนของเราด้วยศักยภาพของเขา

และขอทรงเชื่อมรอยร้าวระหว่างเราด้วยศักยภาพของเขา

และขอทรงอำนวยความสะดวกในสิ่งที่ยากยิ่งแก่เราด้วยศักยภาพของเขา

และขอทรงบันดาลดวงหน้าเราให้นวลผ่องด้วยศักยภาพของเขา (ประทานศักดิ์ศรี)

และขอทรงปลดปล่อยผู้ถูกจองจำของพวกเราด้วยศักยภาพของเขา

และขอทรงพิจารณาคำร้องต่างๆของเราด้วยศักยภาพของเขา

และขอทรงปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของพระองค์ด้วยศักยภาพของเขา

และด้วยศักยภาพของเขา ขอทรงตอบรับดุอาของเรา

และขอทรงนำพาสู่ความไฝ่ฝันของเราในโลกนี้และโลกหน้าด้วยศักยภาพของเขา

และขอทรงโปรดประทาน(ความดีงาม)แก่เราให้มากกว่าคำร้องขอของเราด้วยศักยภาพ ของเขา

โอ้ ผู้ทรงประเสริฐยิ่งเหนือผู้ตอบรับคำวิงวอนอื่นใด

และทรงมีพลานุภาพกว้างขวางยิ่งกว่าผู้มีจิตเอื้อเฟื้อใดๆ

ขอทรงเยียวยาดวงใจของเราด้วยศักยภาพของเขา

และขอทรงแก้ปมหัวใจของเราด้วยศักยภาพของเขา

และขอทรงนำทางเราสู่สัจธรรมที่เป็นที่ขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆด้วยศักยภาพ ของเขาโดยผ่านความเห็นชอบจากพระองค์

แท้จริงพระองค์ทรงนำทางผู้ที่พระองค์ประสงค์สู่แนวทางอันเที่ยงตรง

และขอทรงช่วยเหลือเราให้สามารถมีชัยเหนือเหล่าศัตรูของพระองค์(อันเป็น) ศัตรูของเราด้วยศักยภาพของเขา

โอ้ จ้าวแห่งสัจธรรม ขอทรงตอบรับเทอญ

โอ้ อัลลอฮ์

แท้จริงเราขอโอดครวญต่อพระองค์เนื่องจากสภาพการณ์อันไร้ซึ่งศาสดา

และประมุขของเราก็จำต้องเร้นกาย

และเหล่าศัตรูของเราก็มีกำลังพลมหาศาล

ทว่าฝ่ายของเรากลับมีจำนวนอันน้อยนิด

และโอดครวญต่อพระองค์เนื่องด้วยการทดสอบและวิกฤติการณ์อันหนักหน่วงที่เรา ประสบ

ทว่ากาลเวลากลับเมินเฉยต่อเรา

ฉะนั้น จึงขอพระองค์ทรงประสาทพรแด่มุฮัมมัด และวงศ์วานของมุฮัมมัด

และขอทรงช่วยเหลือเราให้พ้นจากภัยพิบัติดังกล่าวด้วยชัยชนะที่พระองค์จะทรง ประทานให้ในเร็ววัน

และด้วยการขจัดความทุกข์เข็ญต่างๆโดยพระองค์

และด้วยอำนาจปกครองแห่งสัจธรรมที่พระองค์จะทรงสำแดงให้เป็นที่ประจักษ์

และด้วยความเมตตาจากพระองค์ซึ่งจะทำให้เราได้รับการยกย่อง

และด้วยการชโลมไล้สุขภาพของเราด้วยพลานามัยอันสมบูรณ์ที่พระองค์ประทานให้

ด้วยพระเมตตาของพระองค์

โอ้ ผู้ทรงเมตตาเหนือกว่าผู้เมตตาอื่นใด

 

 

 

Thai