เผยสถิติความไม่สงบช่วงรอมฎอน ประชาชนตายมากกว่าคนร้ายและเจ้าหน้าที่

BBC Patani FC's picture

 

Original Link Clik Here .

เผยสถิติความไม่สงบช่วงรอมฎอน ประชาชนตายมากกว่าคนร้ายและเจ้าหน้าที่

 

 

คณะทำงานฐานข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้เผยข้อมูลจากการบันทึกเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ช่วงเดือนรอมฎอน พบว่า 26 วันที่ผ่านมา มีประชาชนซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายอ่อนแอ เสียชีวิต 18 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐและคนร้ายเสียชีวิต 4 ราย

 

คณะทำงานฐานข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุว่า ได้จัดเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 - 2 กรกฎาคม 2559 พบว่า ในระหว่าง 26 วันที่ผ่านมา มีความรุนแรงเกิดขึ้น 21 วัน และไม่มีเหตุความรุนแรงเลย 5 วันมีเหตุการณ์ความไม่สงบ 49 เหตุการณ์ แบ่งเป็นเหตุยิง 28 เหตุการณ์ ระเบิด 16 เหตุการณ์ วางเพลิง 3 เหตุการณ์ และอื่นๆ 2 เหตุการณ์

 

เหตุการณ์ความไม่สงบ จำแนกออกเป็นเหตุความมั่นคง 24 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 37 ราย เหตุการณ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 17 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 13 ราย บาดเจ็บ 5 ราย เหตุอาชญากรรมทั่วไป 8 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 5 ราย

 

ผู้เสียชีวิตตลอด 26 วันที่ผ่านมามีทั้งสิ้น 22 ราย และบาดเจ็บ 47 ราย โดยประชาชนซึ่งถือเป็นเป้าหมายอ่อนแอ หรือซอฟท์ทาร์เก็ต เสียชีวิตทั้งสิ้น 18 ราย บาดเจ็บ 21 ราย ในจำนวนนี้มีผู้นำศาสนาอิสลามเสียชีวิต 1 ราย มีผู้หญิงชาวพุทธ เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 4 ราย ขณะที่หญิงมุสลิมบาดเจ็บ 1 ราย และเด็กมุสลิมชายเสียชีวิต 1 ราย เด็กมุสลิมหญิงบาดเจ็บ 1 ราย

 

ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัครของรัฐทั้งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครอง ซึ่งถือเป็นเป้าหมายแข็ง หรือฮาร์ดทาร์เก็ต พบว่ามีผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 24 ราย โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดได้แก่ทหาร มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 19 ราย ขณะที่คนร้ายผู้ก่อเหตุ เสียชีวิต 2 ราย

 

พื้นที่ที่เกิดเหตุมากที่สุดคือ อ.เมืองปัตตานี มี 5 เหตุการณ์ อำเภอที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุด คือ อ.เมืองยะลา มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และอำเภอที่มีคนบาดเจ็บมากที่สุดคือ อ.หนองจิก ปัตตานี จำนวนผู้บาดเจ็บ 22 ราย

 

Thai