ข้อสังเกตเกี่ยวกับ "PATANI BERDIKA"

Shintaro's picture

ตามรายงาน นสพ. ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมา (http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx…) มีการรายงานว่า "คนร้ายไม่ทราบกลุ่มก่อกวนพ่นสีข้อความ PATTANI BERDIKA (แปลว่า เอกราชปัตตานี) จำนวน 17 จุด ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมา" แต่ผมเองก็ไม่กล้าแปลเช่นนั้น เนื่องจากมีสิ่งผิดปกติในข้อความดังกล่าว (และแม้ว่า นสพ. รายงานว่า ข้อความเป็น "PATTANI BERDIKA" แต่จริง ๆ แล้ว เป็น "PATANI BERDIKA" ซึ่งมีตัว T ตัวเดียว)

- เท่าที่ผมทราบ ไม่มีคำว่า "berdika" ทั้งในภาษามลายูมาเลเซียและภาษาอินโดนีเซีย คำที่ใกล้ที่สุดคือ "berdikari" (ย่อมาจาก "berdiri atas kaki sendiri") ซึ่งหมายถึง "ยืนด้วยขาของตัวเอง" หรือ "พึ่งพาตัวเอง" นั่นเอง แต่คำนี้ไม่สามารถย่ออีกครั้งได้ เพราะคำว่า berdikari เองก็คำที่ย่อมาจากคำอื่น

- คำนี้อาจเขียนผิดจากคำว่า "merdeka" ก็ได้ เพราะเสียง /เอ/ สำหรับพยางค์ที่สอง "de" ใช้ตัวอักษรเดียวกันกับเสียง /อี/ ในตัวอักษรยาวี แต่ความเป็นไปได้น้อยมาก เพราะตัวอักษรตัวแรกสำหรับ "m" กับ "b" แตกต่างกันอย่างชัดเจน

- มีเพื่อนทางเฟสท่านหนึ่งกรุณาให้ข้อมูลว่า ถ้าเราใส่คำว่า "berdika" นี้ลงใน กูเกิ้ลแปล ก็จะได้คำแปลเป็นไทยว่า อิสระ แต่เมื่อเราใส่คำว่า อิสระ คำที่แปลออกมาก็เป็น "percuma" ซึ่งหมายถึง "ฟรี" ในความหมาย ไม่ต้องเสียค่า ซึ่งฝ่ายกูเกิ้ลแปลก็แปลอัตโนมัติจากคำว่า free ของภาษาอังกฤษ โดยไม่อ้างอิงถึงความหมายของภาษามลายู

- การที่ข้อความนี้พบในสถานที่ทั้งหมด 17 แห่งแสดงให้เห็นว่า การเขียนคำแปลก ๆ นี้ไม่ใช่ฝีมือของคนที่ปฏิบัติในพื้นที่ แต่ "ต้นฉบับ" ที่มาพร้อมกับคำสั่งผิดตั้งแต่แรก

- เชิงยุทธศาสตร์ การกระทำครั้งนี้ถือว่าประสบความล้มเลว เพราะฝ่ายที่ออกคำสั่งใช้คำที่ไม่มีในภาษาใด ๆ ซึ่งไม่ได้ถ่ายทอดความหมายอะไรเลย แต่ชัดเจนว่า ฝ่ายที่ออกคำสั่งมีความรู้ภาษามลายูอันจำกัดมาก

 

Thai